kopmak

listen to the pronunciation of kopmak
Турецкий язык - Английский Язык
break

Scotland wants to break away from England. - İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor.

Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship. - Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil.

break off

Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship. - Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil.

come off
break away

Scotland wants to break away from England. - İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor.

to come off; to break off; to snap; (fırtına, savaş, vb.) to break out; to ache badly
break out
give way
ache badly
go
shear off
split
part
sunder
separate
sever
detach
prov. to run
snap
rupture
to break/snap in two, break, snap
(for a noisy or dangerous event) to break out, begin
to ache terribly
(düğme) fly off
tear
to break off, fall off: Fırtınada meşenin bir dalı koptu. During the storm a limb broke off the oak tree
(fırtına) blow up
come
fly off
kopmak (fırtına)
break
kopmak (kıyamet)
break loose
kop
come off

A button has come off my coat. - Ceketimden bir düğme koptu.

One of the buttons has come off my coat. - Düğmelerden biri paltomdan koptu.

kopma
outburst
kopma
(Biyokimya) deletion
kopma
breaking
kopma
breakaway
kopma
(Biyokimya) fission
kopma
(Pisikoloji, Ruhbilim) detachment
kopma
fracture
içinde fırtına kopmak
feel enthusiasm
içinde fırtına kopmak
there is a a storm inside of me
kopma
(Sosyoloji, Toplumbilim) dissociation
yerinden kopmak
To break over
dananın kuyruğu kopmak
for the *shit to hit the fan, for something that has been feared to take place
fırtına kopmak
blow great guns
fırtına kopmak
a) (storm) to break out b) (fight) to break out
fırtına kopmak
1. (for a storm) to break suddenly. 2. to break out in noisy arguments
gönülden/ünden kopmak
to be given gladly: gönlünüzden ne koparsa what you feel like giving
kopma
snap
kopma
{i} split
kopma
sunderance
kopma
breaking away
kopma
failure
kopma
rupture
kopma
breaking off
kopma
{i} sunder
kopma
split up
kopma
(Nükleer Bilimler) tensile
kopma
breking off, breakaway, rupture, snap
kopma
breaking off, coming apart
kıyamet kopmak
1. for all hell to break loose. 2. for the end of the world to come
pandomima kopmak
for a fight that is amusing to its onlookers to break out
partiden kopmak
cave
patırtı kopmak
for a commotion to break out
yüreki kopmak
to be stricken with a sudden, very sharp pain
ödü kopmak
be terrified
ödü kopmak
be frightened to death
ödü kopmak
dread
ödü kopmak
to be scared to death, to have the heebie-jeebies, to get the wind up
ödü kopmak
be scared of
ödü kopmak/patlamak
to be badly frightened, be scared out of one's wits
Английский Язык - Английский Язык

Определение kopmak в Английский Язык Английский Язык словарь

Kop
a terrace at a football ground, originally for standing spectators, though all-seater stadia have been mandatory for larger UK clubs since 1994
kop
Hill; mountain
Турецкий язык - Турецкий язык
Uzaklaşmak, kurtulmak
Gürültülü veya tehlikeli olaylar birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak: "İçerde feryatlar koptu."- S. F. Abasıyanık
Bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılmak veya uzaklaşmak
Birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak
Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak
Yerinden ayrılmak
Uzaklaşmak, kurtulmak. Çok ağrımak
Çok ağrımak
Gövdeden ayrılmak
Koşmak, hızla gitmek
Kopma
(Osmanlı Dönemi) İNFİSAM
PANDOMİMA KOPMAK
(Osmanlı Dönemi) Seyircileri eğlendiren kavga çıkmak
PANDOMİMA KOPMAK
(Osmanlı Dönemi) Karışıklık çıkmak
kop
insan ve hayvan vücudunda çıkan kabarcık,şiş
kop
Doğu Anadolu'da bir dağ ve geçit
kopma
Kopmak işi
kopmak
Избранное