konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu

listen to the pronunciation of konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Турецкий язык - Турецкий язык
konu
konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu

    Расстановка переносов

    ko·nuş·ma·da, ya·zı·da, e·ser·de e·le a·lı·nan dü·şün·ce, o·lay ve·ya du·rum, mev·zu

    Произношение

    Слово дня

    roorback
Избранное