konuşma yeri, istişare meclisi. büyüklerin istişare için toplanma yeri

listen to the pronunciation of konuşma yeri, istişare meclisi. büyüklerin istişare için toplanma yeri
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) ŞURA
konuşma yeri, istişare meclisi. büyüklerin istişare için toplanma yeri

    Расстановка переносов

    ko·nuş·ma ye·ri, is·ti·şa·re mec·li·si. bü·yük·le·rin is·ti·şa·re i·çin top·lan·ma ye·ri

    Произношение

    Слово дня

    ginglyform
Избранное