kompleks

listen to the pronunciation of kompleks
Турецкий язык - Английский Язык
psych. complex
complex, complicated; complex, hang-up" " karmaşa; complex" " karmaşık, mudil; (endüstriyel) complex
complex

Sports cured him of his inferiority complex. - Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti.

Tom has an inferiority complex. - Tom bir aşağılık kompleksine sahip.

complexly
complexing
kompleks bileşikler
complex compounds
kompleks integrasyon
(Matematik) complex integration
kompleks manifoldlar
complex manifolds
kompleks adsorbsiyon
adsorption complex
kompleks anyon
complex anion
kompleks bölüm
complex fraction
kompleks büyüklük
complex quantity
kompleks dalga jeneratörü
complex-wave generator
kompleks dalga jeneratörü
complex wave generator
kompleks duygusu
complexness
kompleks fransız eğrisi
(Tekstil) complex french curve
kompleks ikizler
(Jeoloji) complex twins
kompleks impedans
(Bilgisayar) complex impedance
kompleks iyon
complex ion
kompleks katyon
complex cation
kompleks kesir
complex fraction
kompleks kök
(Matematik,Teknik) complex root
kompleks manifolt
(Matematik,Teknik) complex manifold
kompleks oran
(Matematik,Teknik) complex ratio
kompleks sayı
complex number
kompleks sayının eşleniği
(Matematik) conjugate number
kompleks spektrum
(Fizik,Teknik) complex spectrum
kompleks tuz
complex salt
kompleks vücut parçası
complex body part
kompleks yapıcı
(Kimya,Teknik) complexing agent
kompleks yapıcı
sequestering agent
kompleks yapıcı
complexing agent, sequestering agent
kompleks örgütler
complex organizations
aktif kompleks
(Kimya) activated complex
kompleksler
complexes

The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them. - Aşağılık kompleksleri hakkında kötü şey onlara yanlış insanların sahip olması.

Inferiority complexes are more common than we think. - Aşağılık kompleksleri düşündüğümüzden daha yaygındır.

evrensel kompleks
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal complex
turistik kompleks
(Turizm) touristic complex
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş
(Osmanlı Dönemi) İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütün
(Hukuk) Bir kişinin gidişine, davranışına yön veren bilinç dışı eğilimlerin tümü; birçok karmaşık şeyden oluşan
(Osmanlı Dönemi) Basit olmayan. Mürekkep
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık: "Heveskârlar için hece ve aruz, bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu."- S. Birsel
Karmaşa, ruh karmaşası
Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü
Karmaşıklık, karmaşa
Karmaşa, ruh karmaşası: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi ya(Tarih) "- H. Taner
Karmaşık
Aynı ekonomik etkinliğe açık sanayinin tesisler bütünü
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
kuruluşlar bütünü
tesisler bütünü
kompleks
Избранное