komedi

listen to the pronunciation of komedi
Турецкий язык - Английский Язык
comedy

We went to see a comedy in London. - Londra'da bir komedi izlemek için gittik.

I wanted to watch a horror movie, but my girlfriend is scared and rented comedy instead. - Bir korku filmi izlemek istedim ama kız arkadaşım korkmuş ve komedi kiralamış.

comedy; comic
farce
comic

I borrowed this comic from his sister. - Bu komedi filmini onun kız kardeşinden ödünç aldım.

farce comedy
scream
mockery
comedic
komedi filmleri
comedy films
komedi filmi
comic

I borrowed this comic from his sister. - Bu komedi filmini onun kız kardeşinden ödünç aldım.

komedi olarak
comically
komedi yazarı
comedian
romantik-komedi
romantic comedy
gürültülü komedi
custard pie
hissi komedi
(Tiyatro) sentimental comedy
kaba komedi
clownery
kaba komedi
slapstick
kaba komedi
slapstick comedy
kaba komedi ile ilgili
farcical
sulu komedi
farce
Турецкий язык - Турецкий язык
Güldürü
Gülmeye sebep olan olay veya olaylar
Yalan ve yapmacık söz veya davranış
mudhike
komedya
KOMEDİ
(Osmanlı Dönemi) Gülünecek hareketler
KOMEDİ
(Osmanlı Dönemi) Uydurma, yapmacık hareket veya söz
KOMEDİ
(Osmanlı Dönemi) yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri
komedi yazarı
Daha çok komedi türünde eser veren kimse
acıklı komedi
Eğlendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağır basan, duygusal bir oyun türü, trajikomedi
komedi
Избранное