komşuluk

listen to the pronunciation of komşuluk
Турецкий язык - Английский Язык
neigbourhood
neighbourhood, neighborhood
neighbourliness [Brit.]
being a neighbor
neighborliness
contiguity
{i} neighbourliness
neighborhood
neighbourhood
komşu
{i} neighbor

He is one of my neighbors. - O, benim komşularımdan biri.

Japan and South Korea are neighbors. - Japonya ve Güney Kore komşudur.

komşu
{i} neighbour

He's my neighbour, but I don't know him that well. - O benim komşum ama onu iyi tanımıyorum.

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

komşu
adjacent

France is adjacent to Spain. - Fransa, İspanya ile komşudur.

My home town is adjacent to the ocean. - Memleketim okyanusa komşu.

komşuluk etmek
(for neighbors) to be friendly with each other
komşuluk ilişkileri
neighborhood
komşuluk ilişkileri
neighbourhood [Brit.]
komşu
neighboring

That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries. - O ülke, komşu ülkelerle olan diplomatik ilişkileri kesti.

The fire spread and licked the neighboring house. - Yangın yayıldı ve komşu evi yaladı.

komşu
contiguous
komşu
next to
komşu
batch
komşu
conterminous
komşu
coterminous
komşu
neighbouring

The two neighbouring countries differ from each other in all respects. - İki komşu ülke her açıdan birbirinden farklıdır.

They have good relations with neighbouring countries. - Onların komşu ülkelerle iyi ilişkileri var.

komşu
next door

The boy next door fell head first from a tree. - Komşunun çocuğu bir ağaçtan tepe üstü düştü.

The music coming from next door was loud and annoying. - Bitişik komşudan gelen müzik yüksek ve rahatsız ediciydi.

komşu
{s} vicinal
komşu
the joneses
komşu
flanking
komşu
neighbouring [Brit.]
komşu
neighbour [Brit.]
komşu
vicinsl
komşu
neighboring, adjacent
komşu
{i} jones

The Joneses go to the store. - Komşular mağazaya gidiyor.

komşu
nextdoor
komşu
neighbour, neighbor; neighbouring, adjacent; next-door
Турецкий язык - Турецкий язык
Komşularla olan ilişki
Komşu olma durumu
(Osmanlı Dönemi) ARÂ
(Osmanlı Dönemi) CİRET
Komşu
tutaş
Komşu
(Osmanlı Dönemi) MÜCAVİR
komşu
Sınır ortaklığı bulunan, mücavir: "Komşu bahçeler arasında da pek kullanılmayan yan kapılar vardı."- Ç. Altan
komşu
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
komşu
Sınır ortaklığı bulunan, mücavir
komşuluk
Избранное