knowledge that is hidden and intended to be kept hidden

listen to the pronunciation of knowledge that is hidden and intended to be kept hidden
Английский Язык - Турецкий язык

Определение knowledge that is hidden and intended to be kept hidden в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
gizem

Evren gizemlerle dolu. - The universe is full of secrets.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Tom sırları bizden saklıyor. - Tom has been keeping secrets from us.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
anlaşılmaz şey
Английский Язык - Английский Язык
secret

Can you keep a secret? So can I.

knowledge that is hidden and intended to be kept hidden

  Расстановка переносов

  knowl·edge that I·s hid·den and in·tend·ed to be kept hid·den

  Турецкое произношение

  nälıc dhıt îz hîdın ınd întendıd tı bi käpt hîdın

  Произношение

  /ˈnäləʤ ᴛʜət əz ˈhədən ənd ənˈtendəd tə bē ˈkapt ˈhədən/ /ˈnɑːləʤ ðət ɪz ˈhɪdən ənd ɪnˈtɛndəd tə biː ˈkæpt ˈhɪdən/

  Слово дня

  primipara
Избранное