klişe

listen to the pronunciation of klişe
Турецкий язык - Английский Язык
stereo

Stereotypes are confusing and misleading. - Klişeler kafa karıştırıcı ve yanıltıcıdır.

You're just promoting racial stereotypes. - Sen sadece ırksal klişeleri tanıtıyorsun.

stereoplate
printing block
cliche

Originality is merely a new combination of clichés. - Özgünlük sadece klişelerin yeni bir kombinasyonudur.

It's a cliche, but it's true. - Bu bir klişe fakat doğru.

commonplace
cut
print. cliché, plate
stereotype

Stereotypes are confusing and misleading. - Klişeler kafa karıştırıcı ve yanıltıcıdır.

You're just promoting racial stereotypes. - Sen sadece ırksal klişeleri tanıtıyorsun.

cliché, phrase
trite, hackneyed
cliché, plate; cliché, commonplace, platitude
cardboard box
(Matbaacılık, Basımcılık) cliché
stencil
engraving
platitude
corny
klişe yapma
heliogravire
klişe yapmak
make cliche
klişe yapmak
dab
klişe yapmak
jig
klişe yapmak
plate
klişe çıkarmak
rub
bakır klişe
mezzotint
bakır klişe
copperplate
bakır klişe ile basmak
mezzotint
dişi klişe
intaglio plate, copperplate
elektrikle yapılmış klişe
electro
fotoğrafla klişe yapma
gravure
fotoğrafla klişe yapma
photogravure
fotoğraftan klişe çıkarmak
phototype
fotoğraftan çıkarılan klişe
phototype
galvanize klişe
electrotype
galvanize klişe yapmak
electrotype
sıradan ve klişe söz
bromide
çelik klişe
mezzotint
Турецкий язык - Турецкий язык
Pozitif film görüntüsünü taşıyan kalıp
Metal baskı levhası
Kalıplaşmış, basmakalıp
Basmakalıp (söz, görüş vb.)
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha: "Klişecilik sanatını usta bir klişeci kadar bildiği, hatta kendisi de klişe yaptığı için, siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır."- Y. Z. Ortaç
Basmakalıp (söz, görüş vb.): "Söylediği sözün klişe olduğunu, bir yazarın klişelerle yazmamak zorunda olduğunu kabul etmez o."- N. Cumalı
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
Basmakalıp söz ya da görüş
KLİŞE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Matbaada tipografik baskıda kullanılan kabartma resim veya yazılar çıkarılmış madeni levha
dişi klişe
Yazısı oyma olan klişe
klişe
Избранное