kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatörün ürettiği elektrik

listen to the pronunciation of kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatörün ürettiği elektrik
Турецкий язык - Турецкий язык
durağan elektrik
kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatörün ürettiği elektrik

    Расстановка переносов

    kim·ya·sal o·la·rak e·ner·ji·nin de·po e·dil·di·ği a·kü·mü·la·tö·rün ü·ret·ti·ği e·lekt·rik

    Произношение

    Слово дня

    casanova
Избранное