ketum

listen to the pronunciation of ketum
Турецкий язык - Английский Язык
reticent
tight-lipped
cagey
guardedly
discreet
close
uncommunicative
secretive

Why is Tom always so secretive? - Tom neden her zaman çok ketum?

Are you a secretive person? - Sen ketum bir kişi misin?

incommunicative
(person) who won't divulge a secret, tightlipped
tight-lipped, reticent, discreet, secretive, close, cagey
ketum olmak
(deyim) keep one's own counsel
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Her şeyi gizleyen
(Hukuk) Sır vermeyen, sır saklayan, ağzı sıkı
(Osmanlı Dönemi) Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek: "Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
Ağzı sıkı
ketum olmak
Sır saklamak, ağzı sıkı olmak
ketum
Избранное