keskinleştir

listen to the pronunciation of keskinleştir
Турецкий язык - Английский Язык
make sharp
whet
sharpen

Could you sharpen this knife for me, please? - Bu bıçağı benim için keskinleştirir misin, lütfen?

Tom can't even sharpen a pencil. - Tom bile bir kurşun kalemi keskinleştiremiyor.

daha fazla keskinleştir
(Bilgisayar) sharpen more
keskinleştir
Избранное