kentucky administrative regulation

listen to the pronunciation of kentucky administrative regulation
Английский Язык - Английский Язык
-kar
kar
kentucky administrative regulation

  Расстановка переносов

  Ken·tu·cky ad·min·is·tra·tive re·gu·la·tion

  Турецкое произношение

  kıntʌki ıdmînıstreytîv regyıleyşın

  Произношение

  /kənˈtəkē ədˈmənəˌstrātəv ˌregyəˈlāsʜən/ /kənˈtʌkiː ədˈmɪnəˌstreɪtɪv ˌrɛɡjəˈleɪʃən/

  Слово дня

  materfamilias
Избранное