kenarlar

listen to the pronunciation of kenarlar
Турецкий язык - Английский Язык
edges
sides

One of the sides of the box is transparent. - Kutu kenarlarının biri saydamdır.

borders
kenar
side

He was standing at the side of the road. - Yolun kenarında duruyordu.

Pull over to the side, please. - Kenara çekin, lütfen.

kenar
border

The Norwegian flag has a dark blue Nordic cross with white border on a red background, and it is from 1821. - Norveç bayrağında kırmızı zemin üzerinde beyaz kenarlıklı koyu mavi Nordik haç vardır ve 1821 yılından kalmadır.

Put a blue border around this picture. - Bu resmin etrafına mavi bir kenar süsü koyun.

kenar
edge

Don't put the glass near the edge of the table. - Bardağı masanın kenarına yakın koymayın.

Tom was sitting on the edge of the desk playing his ukulele. - Tom ukelelesini çalarak masanın kenarında oturuyordu.

kenar
{i} brink
kenar
hem
kenar
rim
kenar
{i} margin

He wrote his comments in the margin of the composition. - O yorumlarını kompozisyonun kenar boşluğuna yazdı.

kenar
fringe
kenar
lip
kenar
(Otomotiv) periphery
kenar
(Askeri) corner of edge of a sail
kenar
contour
kenar
corner

There is a table in the corner of the room. - Odanın kenarında bir masa var.

The soldiers cornered Tom at the edge of a high cliff. - Askerler yüksek bir uçurumun kenarında Tom'u köşeye sıkıştırdılar.

kenar
shore
kenar
bezel
kenar
(Madencilik) marginal
kenar
(Askeri) coast

Paul's family spends the summer at the coast every year. - Paul'un ailesi yaz mevsimini her yıl deniz kenarında geçiriyor.

kenar
front
kenar
extreme
kenar
nook
kenar
edging

Please let us know the prices and earliest delivery of your Steel Landscape Edgings #STL3456. - Lütfen bize Çelik Peyzaj Kenar taşları # STL3456'ın fiyat ve en erken teslimini bildirin.

kenar
selvedge
kenar
selvage
kenar
cutting
kenar
limit

Tom was going 50 over the speed limit when the police pulled him over. - Polis onu yolun kenarına çektiği zaman hız limitinin üzerinde 50 ile gidiyordu.

I was pulled over by a policeman for going thirty kilometers over the speed limit. - Hız limitinin otuz kilometre üzerinde gittiğim için bir polis tarafındn kenara çekildim.

kenar
(İnşaat) jamb
kenar
outskirts

She lives on the outskirts of the city. - O, şehrin kenar mahallelerinde yaşamaktadır.

Tom and Mary and their children all live together in a small house on the outskirts of Boston. - Tom ve Mary ve çocukları hepsi Boston'un kenar mahallelerinde küçük bir evde birlikte yaşamaktadır.

kenar
aback
kenar
wall
kenar
skirt
kenar
bank

Two frogs are sitting on the bank, when it starts to rain. One of them says, Quick, get in the water so we don't get wet. - İki kurbağa dere kenarında otururken yağmur yağmaya başlar. Kurbağalardan biri diğerine şöyle der: Çabuk suya gir, yoksa ıslanacağız.

kenar
flange
kenar
surround
Kenar
(Tıp) labium
Kenar
(Tıp) labrum
kenar
{i} verge
kenar
isolated (place)
kenar
{i} marge
kenar
{i} wale
kenar
isolated spot, place away from it all
kenar
cushion
kenar
wheal
kenar
{i} skirting
kenar
edge; brink; margin; border; hem
kenar
brow
kenar
edge; side; corner, nook; (kap) brim; (kumaş) selvage, selvedge; (giysi) hem; (göl, ırmak) bank, margin; (deniz) shore; (uçurum) brink; (bilardo masası) cushion
kenar
{i} brim
kenar
strand
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) ŞEFEVAT
KENAR
(Osmanlı Dönemi) f. Çevre, kıyı, Sâhil, deniz kıyısı
KENAR
(Osmanlı Dönemi) Son, nihâyet
KENAR
(Osmanlı Dönemi) Kucaklama. Kucağa alma
KENAR
(Osmanlı Dönemi) Köşe, uç
KENAR
(Osmanlı Dönemi) Etrâfı çevrilen şey
KENAR
(Osmanlı Dönemi) Çember
Kenar
kıy
Kenar
(Osmanlı Dönemi) ŞEFE
Kenar
(Osmanlı Dönemi) AYK
Kenar
(Osmanlı Dönemi) LEB
Kenar
lep
Kenar
(Osmanlı Dönemi) GARB
kenar
Bir şeyi çevreleyen çizgi
kenar
Pervaz, çizgi, antika, baskı gibi çevre süsleri
kenar
Madeni paranın yan kalınlığının çevre boyunca oluşturduğu yüzey
kenar
Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal
kenar
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık
kenar
Yan
kenar
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
kenar
Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer
kenar
Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri
kenarlar
Избранное