kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse

listen to the pronunciation of kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse
Турецкий язык - Английский Язык
butterfly
kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse

    Расстановка переносов

    ke·le·bek gi·bi bir yer·den bir ye·re ga·ye·si o·i·mak·sı·zın do·la·şan kim·se

    Произношение

    Слово дня

    disinter
Избранное