keep secret

listen to the pronunciation of keep secret
Английский Язык - Турецкий язык
gizli tutmak
sır tutmak
sır saklamak
secret
sır

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
keep a secret
sır saklamak
keep a secret
sır tutmak
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
esrarlı
secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

secret
secret police gizli polis teşkilatı
keep s.t. a secret from s.o
bir şeyi birinden saklamak
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
muamma
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
{i} giz

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
Английский Язык - Английский Язык
secret
can keep a secret
does not reveal secrets, can keep quiet
keep a secret
safeguard a secret, not tell anyone
keep secret

  Расстановка переносов

  keep se·cret

  Турецкое произношение

  kip sikrıt

  Произношение

  /ˈkēp ˈsēkrət/ /ˈkiːp ˈsiːkrət/

  Этимология

  [ 'kEp ] (verb.) before 12th century. Middle English kepen, from Old English cEpan; perhaps akin to Old High German chapfEn to look.

  Слово дня

  gerent
Избранное