kazançlı

listen to the pronunciation of kazançlı
Турецкий язык - Английский Язык
{s} lucrative

Slavery was a lucrative business. - Köle ticareti kazançlı bir işti.

I think that could be a lucrative deal. - Sanırım bu kazançlı bir anlaşma olabilir.

{s} profitable

Money lending is a profitable business in this country. - Ödünç para verme bu ülkede kazançlı bir iştir.

All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable. - İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu.

fruitful
productive
beneficial
gainful
fat
remunerative
with profit, having profited
prosperous
profitable, lucrative
yielding
profitable, lucrative, remunerative
paying
payable
fructuous
kazanç
{i} income

Tom and Mary save over half of their income each year. - Tom ve Meryem her yıl kazançlarının yarısından fazlasını biriktirir.

kazanç
{i} earnings

He called for a tax on earnings. - O kazançlarla ilgili vergi talep etti.

Corporate earnings in the first quarter improved sharply. - Şirket kazançları ilk çeyrekte keskin şekilde gelişti.

kazanç
acquisition

The consolidation of the industry continues with today's acquisition. - Sanayinin konsolide edilmesi, bugünkü kazançla devam ediyor.

kazanç
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

No gains without pains. - Emeksiz kazanç olmaz.

kazançlı olarak
lucratively
kazançlı olmayan
losing
kazançlı yük
pay load
kazançlı çıkan kimse
gainer
kazançlı çıkmak
to get the better/best of
kazançlı çıkmak
gain advantage from
kazanç
{i} capital
kazanç
{i} yield

The investment now yields him 6%. - Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor.

kazanç
benefit

Ill-gotten gains never benefit anyone. - Haksız kazançların kimseye faydası olmaz.

kazanç
{i} increment
kazanç
(Biyokimya) recovery
kazanç
gest
kazanç
buy

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

kazanç
saving
kazanç
acquired

Acquired by sin - there's no profit within. - Helal yoldan kazanılmayan kazanç, kazanç değildir.

kazanç
asset
kazanç
revenue
kazanç
(Ticaret) avail
kazanç
(Ticaret) returns
kazanç
good

I made a good profit by selling my car. - Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim.

kazanç
margin
kazanç
pertinent
kazanç
{i} credit
kazanç
emolument
kazanç
profit

Please inform profit after taxes, amortisation, etc - Vergiler, amortisman, vb'den sonra lütfen kazanç bildirin.

Acquired by sin - there's no profit within. - Günahla kazanılırsa, onda herhangi bir kazanç olmaz.

kazanç
proceeds

Proceeds go to charity. - Kazançlar hayır işlerine gidiyor.

kazanç
bread
kazanç
takings
kazanç
return
kazanç
gains

Ill-gotten gains never benefit anyone. - Haksız kazançların kimseye faydası olmaz.

Ill-gotten gains are short-lived. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.

kazanç
winnings

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

kazanç
make

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır.

kazanç
receipt
kazanç
advantage, benefit
kazanç
(Hukuk) earning, gain
kazanç
grist

It's all grist for its magic mill. - Onun sihirli tesisi için tüm kazanç bu.

kazanç
convenience
kazanç
{i} revenues
kazanç
gain; earnings; profit
kazanç
profit, gain, income, earnings, takings, proceeds, emolument ; acquisition; advantage, benefit, gain
kazanç
{i} gainings
kazanç
acquirement
kazanç
melon
kazanç
winning

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

kazanç
spoil
kazanç
avails
Турецкий язык - Турецкий язык
Kazanç getiren, kazanç sağlayan
Kazanmış olan
kazanç
(Osmanlı Dönemi) kâr
Kazanç
temettü
kazanç
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
kazanç
Yarar, çıkar, kâr
kazanç
Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık
kazançlı
Избранное