katzenjammer

listen to the pronunciation of katzenjammer
Немецкий Язык - Турецкий язык
[der] içki mahmurluğu, ayıltı
r. 'katsın-yamır içki sersemliği, ayıltı
{'katsın-yamır} r içki sersemliği, ayıltı
Английский Язык - Турецкий язык

Определение katzenjammer в Английский Язык Турецкий язык словарь

depression
depresyon

Onun ölümünden sonra, o depresyona girdi. - After her death, he sunk into depression.

Kış boyunca depresyona girerim. - I suffer from depression during the winter.

depression
{i} çöküntü
depression
(Ticaret) kriz

1930'lardaki kriz sırasında, çok sayıda zengin insan borsanın iflasında her şeyini kaybetti. - During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Biyokimya) baskılama
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
çökkünlük
bewilderment
şaşkınlık
bewilderment
{i} hayret
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} moral bozukluğu, keyifsizlik
depression
{i} daralma
depression
{i} buhran

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

depression
{i} alçak basınç alanı
Немецкий Язык - Английский Язык
hangover
hangoverish
the blues
depression
der Katzenjammer danach
the morning after the night before
Английский Язык - Английский Язык
discord
jitters
bewilderment
depression
hangover
raucous
{i} hangover, unpleasant symptoms felt after the consumption of a large quantity of alcohol (headache, nausea, etc.); distress; uproar
The jitters
A hangover
katzenjammer

    Произношение

    Этимология

    () German Katzenjammer ("the wailing of cats"), hangover; a compound formed from Katzen (plural of Katze), cat + jammer, wailing or distress.

    Слово дня

    guillotine
Избранное