katman

listen to the pronunciation of katman
Турецкий язык - Английский Язык
layer

Baklava are sweet pastries made from layers of filo dough filled with chopped nuts. - Baklava kıyılmış fındık ile dolu filo hamur katmanları yapılan tatlı hamurdur.

The cerebral cortex is the brain's outer layer. - Serebral korteks beynin dış katmanıdır.

stratum
sheet
sphere
bed
layer; stratum; bed, seam
layer, stratum tabaka
stage
deposit
system
plate
course
sill
coat
thickness
crane
tier
(Tıp) segment
{i} overlay
seam
lit
(Diş Hekimliği) tunica
katman-damar
(Jeoloji) filon-kuşe
kabuk altı katman
alburnum
katmanlar
strata

In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest. - Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.

katmanlar
layers
alt katman
substratum
durgun katman
immobile layer
fiziksel katman
(Bilgisayar) physical layer
killi katman
(Madencilik) argillaceous layer
killi katman
(Madencilik) argillaceous stratum
killi katman
(Jeoloji) clay pan
koruyucu katman
facing
optik katman
(Bilgisayar) optical layer
toplumsal katman
social layer
çift katman
double layer
üst katman
superstratum
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir topluluğu oluşturan kümelerden her biri, tabaka
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
Tabaka
Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı bir cm den az olmayan tortul kayaç birimi
katman bulut
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
katman
Избранное