katkı

listen to the pronunciation of katkı
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) contribution

Thank you for your contribution. - Katkınız için teşekkürler.

Your contribution to the school is tax-deductible. - Okula katkıların vergiden düşürülebilir.

addition

This stamp will be a good addition to my collection. - Bu pul, benim koleksiyonum için iyi bir katkı olacak.

assistance, aid, help
contribution, addition
additive

No additives have been added to this jam. - Bu reçele hiçbir katkı maddesi eklenmemiştir.

additive; alloy
appendage
part

Everyone coming to the party must bring their own contribution to the food and drink. - Partiye gelen herkes yiyecek ve içeceğe kendi katkılarını getirmeliler.

subscription
contribution, help; additive
dope
(Kimya) extender
(Gıda) supplement
contributes

The consumerist society contributes to a continuous increase in the amount of household waste. - Tüketim toplumu ev atıklarındaki devamlı bir artışa katkı sağlıyor.

Each person who learns Esperanto contributes to the success of this language. - Esperanto öğrenen her kişi bu dilin başarısına katkıda bulunmaktadır.

admixture
katkı sağlamak
to contibute, help, donate
katkı sağlamak
contribute
katkı maddesi
additive

No additives have been added to this jam. - Bu reçele hiçbir katkı maddesi eklenmemiştir.

katkı maddesi
a) additive, addition agent b) preservative
banyo katkı maddesi
(Tıp) bath additive
besin katkı maddeleri
(Gıda) food additives
beton katkı
(İnşaat) admix
beton katkı
(İnşaat) admixture
katkı maddesi
filler
katkı maddesi
ingredient
katkı maddesi
agent
mineral katkı
(İnşaat) addition
priz geciktirici katkı
(İnşaat) retarder
yem katkı maddesi
(Denizbilim) feed additive
yerli katkı
(Askeri) local content
katkı maddesi
preservative
katkı maddesi
addition agent
katkı maddesi
dope additive
Katkılar
contributer
katkılar
Contributions
KATKI MADDESi
extender
ayni katkı
(Politika, Siyaset) in-kind contribution
bayi katkı payı
(Ticaret) distributor participation
beklenen katkı
expected contribution
benzine eklenen katkı maddesi
(Jeoloji) anti-knock
bira katkı maddesi
hop
değer katkı vergisi
Value Added Tax
düzenli katkı payı
(Sigorta,Ticaret) regular contributions
ekmek katkı maddesi
(Gıda) bread improver
ekonomik katkı
economic contribution
geciktirici (katkı)
reorder
geciktirici katkı
retarding admixture
inceltici katkı
diluting agent
katkılar
(İnşaat) additives
mantar önleyici katkı
fungicidal admixture
priz hızlandırıcı katkı
(İnşaat) set accelerating admixture
vuruntu önleyici katkı
(Otomotiv) anti-knock compound
yerli katkı oranı
(Askeri) local content ratio
yurt içi katkı kuralı
(Ticaret) domestic content rules
Турецкий язык - Турецкий язык
Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler
Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım: "Her geçen gün ününe, sanatına yeni katkılar getiriyordu."- N. Cumalı
Bir şeye katılan başka bir madde, ek
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
katkı payı
Bir işe, bir ortaklığa girişte ödenen ücret
katkı payı
Yüksek öğrenimdeki harcamaların öğrenci tarafından ödenen bölümü
katkı maddesi
Herhangi bir karışıma ilâve edilen madde
katkı maddesi
Petrol ürünlerine katıldığı zaman bunlara istenilen özellikleri sağlayan veya doğal özelliklerini kuvvetlendiren uygun bir madde
katkı
Избранное