kasırgalar

listen to the pronunciation of kasırgalar
Турецкий язык - Английский Язык
tornadoes
kasırga
whirlwind
kasırga
hurricane

Victims of the hurricane received financial aid from the government. - Kasırga mağdurları hükümetten mali yardım aldı.

Hurricanes are violent storms. - Kasırgalar şiddetli fırtınalardır.

kasırga
{i} storm

A storm turns into a hurricane when the wind speed goes over a hundred nineteen kilometers an hour. - Bir fırtına rüzgarın hızı saatte yüz on dokuz kilometreyi aştığında kasırgaya dönüşür.

A storm turns into a hurricane when the wind speed reaches a hundred nineteen kilometers an hour. - Bir fırtına rüzgarın hızı saatte yüz on dokuz kilometreye ulaşırsa kasırga olur.

kasırga
{i} typhoon

We had no school on account of the typhoon. - Kasırgadan dolayı okulumuz yoktu.

We couldn't go out because of the typhoon. - Kasırgadan dolayı dışarı çıkamadık.

kasırga
tornado

The tornado killed more than twenty people. - Kasırga yirmiden fazla kişiyi öldürdü.

The house was destroyed by a tornado. - Ev bir kasırga tarafından tahrip edildi.

kasırga
{i} squall
kasırga
twist
kasırga
windstorm

The windstorm blew away roofs and uprooted many trees. - Kasırga çatıları uçurdu ve birçok ağacı kökünden söktü.

kasırga
vortices
kasırga
cyclone
kasırga
whirlwjnd
kasırga
twister
kasırga
tourbillion
kasırga
hurricane, cyclone
kasırga
whirlwind; tornado; cyclone
kasırga
ripsnorter
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение kasırgalar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

KASIRGA
(Osmanlı Dönemi) Çevrintili rüzgâr. Tozu ve toprağı birbirine katarak, ağaçları sökerek bir an esip kesilen rüzgâr
Kasırga
(Osmanlı Dönemi) İ'SAR
kasırga
Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku: "Bu, içimdeki şiiri, kasırgayı, hemen dindirdi."- H. E. Adıvar
kasırga
çok şiddetli ve çevrintili bir yel
kasırga
Hızı saatte 120 km'yi aşan çok güçlü fırtına: "Bu ağaç yalnız büyük bir kasırga ile silkeleniyor."- P. Safa
kasırga
Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku
kasırga
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
kasırgalar
Избранное