karbon

listen to the pronunciation of karbon
Турецкий язык - Английский Язык
carbon

Tom believes he has a very low carbon footprint. - Tom çok düşük karbon miktarına sahip olduğuna inanıyor.

Carbon dioxide sometimes harms people. - Karbon dioksit bazen insanlara zarar verir.

(Tabiat Doğa) (mineral, maden) [syn.: karbon, grafit] carbon, graphite, plumbago
carbonaceous
carbons
c
karbon dioksit
carbon dioxide

It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere. - O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Trees give off oxygen and absorb carbon dioxide. - Ağaçlar oksijen yayar ve karbon dioksit emer.

karbon emisyonu
Carbon emission
karbon monoksit
carbon monoxide
karbon arkı
carbon arc
karbon artığı
carbon residue
karbon devri geol
the Carboniferous period
karbon direnç
carbon resistor
karbon elektrot
carbon electrode
karbon filaman
carbon filament
karbon fırçası
carbon brush
karbon gibi
carbonaceous
karbon ile ilgili
carbonaceous
karbon ipeği
carbon silk
karbon istemi
carbon demand
karbon kiri
carbon deposit
karbon kontağı
carbon contact
karbon kopya
carbon copy
karbon kopyası
carbon copy
karbon kâğıdı
carbon
karbon kâğıdı
carbon paper
karbon kömür
carbon
karbon lifi
carbon fibre
karbon mikrofon
carbon microphone
karbon miktarı
carbon content
karbon miktarı ölçümüyle madde yaşının tesbiti
carbon dating
karbon monoksit
(Tabiat Doğa) de: Kohlenmonoxyd n. carbon monoxide
karbon niceliği
carbon content
karbon oksidi
carbonic oxide
karbon reosta
carbon rheostat
karbon talebi
carbon demand
karbon tortusunu çıkarmak
decarbonize
karbon çağı
carboniferous period
karbon çeliği
carbon steel
karbon çevrimi
carbon cycle
aktif karbon
(Denizbilim) active carbon
hidro karbon
hydrocarbon
aktif karbon filtresi
(Mühendislik) activated carbon filter
etkin karbon
(Jeoloji) activated carbon
izli karbon
spot carbon
kombine karbon
combined carbon
pozitif kutbu karbon
dichromatic cell
spot karbon
spot carbon
temper karbon
temper carbon
terzi karbon kağıdı
(Tekstil) dressmaker’s carbon paper
toplam karbon
total carbon
yumru karbon
temper carbon
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element (simgesi C)
Doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element
karbon dioksit
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
karbon dönemi
Birinci Çağ'ın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları, karbonifer
karbon hidrat
Yağlar ve yumurta akı maddeleri yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya birleşiklerinin genel adı
karbon kağıdı
Aynı zamanda hem yazmak hem de kopya çıkarmak için yazı kâğıtlarının arasına konulan bir yüzü boyalı kâğıt
karbon monoksit
0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO)
karbon
Избранное