kapatıldı

listen to the pronunciation of kapatıldı
Турецкий язык - Английский Язык
(Bilgisayar) closed

Twenty railroads were closed down. - Yirmi demir yolu kapatıldı.

School was closed for the day due to the snow. - Okul kar nedeniyle gün boyunca kapatıldı.

kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

kapa
shut down

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

Tatoeba.org, a language website, was shut down temporarily for maintenance. - Bir dil web sitesi olan Tatoeba.org bakım için geçici olarak kapatıldı.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение kapatıldı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapatıldı
Избранное