kapanmamış

listen to the pronunciation of kapanmamış
Турецкий язык - Английский Язык
open
unsettled
kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

kapa
shut down

Tatoeba.org, a language website, was shut down temporarily for maintenance. - Bir dil web sitesi olan Tatoeba.org bakım için geçici olarak kapatıldı.

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

The library is closing. - Kütüphane kapatılıyor.

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение kapanmamış в Турецкий язык Турецкий язык словарь

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapanmamış
Избранное