kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz

listen to the pronunciation of kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz
Турецкий язык - Турецкий язык
kapalı yüzme havuzu
kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz

    Расстановка переносов

    ka·pa·lı bir mekâ·n i·çi·ne a·lın·mış, su·yu ı·sı·tı·lan, yüz·me spo·ru·nun ya·pıl·dı·ğı ha·vuz

    Произношение

    Слово дня

    hemidemisemiquaver
Избранное