kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açık ve belli olan

listen to the pronunciation of kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açık ve belli olan
Турецкий язык - Английский Язык
self evident
kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açık ve belli olan

    Расстановка переносов

    ka·nı·ta ih·ti·yaç duy·ma·ya·cak ka·dar a·çık ve bel·li o·lan

    Произношение

    Слово дня

    abend
Избранное