kamuoyu

listen to the pronunciation of kamuoyu
Турецкий язык - Английский Язык
Public opinion

They didn't oppose the project just because they feared public opinion. - Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar.

Public opinion began to change. - Kamuoyu değişmeye başladı.

vox populi
(Politika, Siyaset) popular opinion
the public opinion
opinion poll

There is a big problem as far as opinion polls are concerned. - Kamuoyu yoklamaları söz konusu olduğu sürece büyük bir sorun vardır.

Public opinion polls are barometers of confidence in the government. - Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir.

kamuoyu oluşturmak
mould public opinion
kamuoyu oluşturmak
mold public opinion
kamuoyu oluşturmak
to mold public opinion
kamuoyu yoklaması
straw vote
kamuoyu yoklaması
poll
kamuoyu yoklaması
Gallup poll
kamuoyu yoklaması
opinion poil
kamuoyu yoklaması yapan kimse
surveyor
kamuoyu yoklaması yapmak
to canvass
kamuoyu yoklaması yapmak
poll
kamuoyu yoklaması yapmak
canvass
(publique) kamuoyu
(Publique) public
dünya kamuoyu
(Hukuk) world public opinion
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir mesele hakkında halkın genel kanısı
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye: "Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz."- Anayasa
amme efkarı
umumi efkar
efkarıumumiye
kamuoyu
Избранное