kalafat

listen to the pronunciation of kalafat
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Sahte süs, düzen
(Osmanlı Dönemi) Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürme işi
(Hukuk) Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su keçirmez duruma getirme
Tekne ziftleme
Osmanlı İmparatorluğunda vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarının giydikleri bir başlık
Onarma, tamir etme
Aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı
Yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur
Kağnı arabasının hayvana bakmaması için yan tarafına üç sıralı konulan parça
Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi
kalafat yeri
Gemi ve kayıkların onarıldığı yer
kalafat
Избранное