kalçaları da içine alabilecek biçimde üretilmiş çorap

listen to the pronunciation of kalçaları da içine alabilecek biçimde üretilmiş çorap
Турецкий язык - Турецкий язык
külotlu çorap
kalçaları da içine alabilecek biçimde üretilmiş çorap

    Расстановка переносов

    kal·ça·la·rı da i·çi·ne a·la·bi·le·cek bi·çim·de ü·re·til·miş ço·rap

    Произношение

    Слово дня

    facile
Избранное