kalça

listen to the pronunciation of kalça
Турецкий язык - Английский Язык
hip

I don't have wide hips. - Geniş kalçalarım yok.

Tom put his hands on his hips. - Tom ellerini kalçasına koydu.

buttocks
huckle
hip, haunch
thigh

Dan found a bruise on his son's thigh. - Dan oğlunun kalçasının üzerinde bir çürük buldu.

haunch
nates
crotch
hıp
the buttocks
femurs
coxa
buttock
kalça eklemi
hip

My grandmother fell and broke her hip. - Büyükannem düştü ve kalça eklemini kırdı.

kalça protezi
(Tıp, İlaç) Femur prosthetics
kalça çıkığı
(Tıp, İlaç) Hip dysplasia
kalça eklemi
hip joint
kalça genişliği
beam
kalça hareketi
(güreş) buttock
kalça ile ilgili
sciatic
kalça kemikleri
femora
kalça kemiği
femur
kalça kemiği
ilium
kalça kemiği
thighbone
kalça kemiği
anat . hipbone, innominate bone, haunch bone, hucklebone
kalça kemiği
huckle bone
kalça kemiği
hipbone, haunch bone
kalça kemiği
hipbone
kalça kemiğine ait
femoral
Турецкий язык - Турецкий язык
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü: "Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı."- Ö. Seyfettin
Vücudun karınla uyluk arasındaki çıkıntı oluşturmuş vücudun arka bölümü
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
(Atasözü) paket
çon
kaide
kalça çıkığı
Doğuştan kalça çıkığı, çocuklarda sık görülen, erken anlaşılıp tedavi edilmediğinde kalıcı sakatlıklara yol açabilen bir sağlık sorunudur. Doğuştan kalça çıkığı (DKc); gelişimsel kalça yetersizliği, gelişimsel kalça çıkığı, doğumsal kalça çıkığı gibi farklı adlandırmalarla da anılmaktadır
kalça kemiği
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
kalça

  Расстановка переносов

  kal·ça

  Произношение

  Этимология

  [ "kä-l&-&-'zä ] (noun.) 1882. Hindi kAlA-AzAr black disease, from Hindi kAlA black + Persian AzAr disease.

  Слово дня

  relucent
Избранное