kaç

listen to the pronunciation of kaç
Турецкий язык - Английский Язык
how much?

Tom checked his wallet to see how much money he had. - Tom kaç parası olduğunu görmek için cüzdanını kontrol etti.

Tom doesn't care how much it costs. He still plans to buy it. - Tom onun kaça mal olduğunu umursamıyor. Halen onu almayı planlıyor.

how many; many
how many

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

How many kids do you have? - Kaç tane çocuğun var?

cheese it
{f} escape

He barely escaped being hit and killed by a car. - Araba tarafından çarpılmamak ve öldürülmemek için kıl payı kaçtı.

His escape attempt was successful. - Kaçış denemesi başarılıydı.

how

How many children do you have? - Kaç tane çocuğun var?

How many pens do you have? - Kaç tane dolma kalemin var?

many

How many times a day does that bus run? - O otobüs günde kaç kez çalışır?

How many kids do you have? - Kaç tane çocuğun var?

{f} fled

He had fled the theater after the murder. - Cinayetten sonra tiyatrodan kaçtı.

Jews fled the Spanish Inquisition and took shelter in Ottoman Empire in the fifteenth century. - Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.

scoot
abscond

Tom absconded with millions of dollars from his company and is living a life of luxury on an island in the Mediterranean. - Tom şirketten milyonlarca dolar ile kaçtı ve Akdeniz'de bir adada lüks bir hayat yaşıyor.

Tom absconded with all the money donated for earthquake relief. - Tom deprem yardımı için bağışlanan tüm parayla birlikte kaçtı.

got out of
break out

We've got to break out tonight or I'll go crazy! - Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım.

When did Tom break out of prison? - Tom ne zaman hapishaneden kaçtı?

run off

Layla has probably run off again. - Leyla muhtemelen yine kaçtı.

Why did you run off to Boston? - Neden Boston'a kaçtın?

run away

When they are in danger, they run away. - Onlar tehlikede olduğunda, kaçarlar.

He had no choice but to run away. - Onun kaçmaktan başka seçeneği yoktu.

get out of

We should get out of here now. - Buradan hemen kaçmalıyız.

Run, Tom. Get out of here! - Kaç Tom. Çık buradan!

flee

The Berlin wall was built to prevent East Germans from fleeing to the West. - Berlin duvarı Doğudaki Almanların Batıya kaçmasını engellemek için inşa edilmiştir.

Brown and his friends were forced to flee. - Brown ve arkadaşları kaçmak zorunda bırakıldılar.

{f} escaping

Gas was escaping from a crack in the pipe. - Borudaki bir çatlaktan gaz kaçıyordu.

Gas seems to be escaping from the pipe. - Borudan gaz kaçıyor gibi görünüyor.

turn tail
elope

Layla has eloped with Fadil. - Leyla, Fadıl'la kaçtı.

They had to elope somehow. - Onlar bir şekilde kaçmak zorunda kaldı.

Kaç para
How much?, How much is it?
kaç tane
how many

How many kids do you have? - Kaç tane çocuğun var?

How many boys are there in the room? - Odada kaç tane erkek çocuk var?

kaç beden giyiyorsunuz?
How much do you wear?
kaç defa
How many times
kaç gün kalacaksınız
how many days will you stay
kaç gün kalacaksınız
how long will you stay
kaç yaşindasin
How old
kaç yaşındasın
How old are you?
kaç beden aramıştınız
What size do you need
kaç gece için
For how many nights
kaç gün sürer
How many days will it take
kaç kaç
What's the score
kaç para
What's the damage
kaç para eder
What's it good for?/How far will it get you?
kaç para eder
what's the good/use of ..., what good is
kaç paralık adam/şey ki
(Konuşma Dili) He's/It's good for nothing, I tell you
kaç parça olayım
(Konuşma Dili) I wonder which of all these jobs I should tackle first?
kaç valiziniz var
How many bags do you have
kaç yaşında
How old is he/she?
kaç zamandır
for a long time now
kaça kaç
What's the score?/How does the game stand?
saat kaç
what time is it
vur kaç
hit-and-run
saat kaç
do you have time?
yaş kaç?
How many years?
Saat kaç?
What's the time?, What time is it?
ateşim kaç
What's my temperature
bir sonraki yarışta kaç tane bahis yatırılabilir
How many bets can one make on the next race
bu at kaç yaşında
How old is the horse
bu cokey kaç yarış kazandı
How many races has this jockey won
bu delik için kaç vuruş yapmalıyım
What is par for this hole
bu ilacı günde kaç defa kullanmalıyım
How often should I take the medicine
bu motor kaç beygir
How much horsepower does the engine have
bu regataya kaç tane bot dahil
How many boats are included in this regatta
bu regataya kaç tane yat dahil
How many yachts are included in this regatta
bu yarışta kaç at koşuyor
How many horses are running in this race
bugün kaç yarış var
How many races are there today
buradan sonra kaç durak var
How many stops from here
dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
to give (someone) what he has coming to him
dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
to teach sb a lesson
dünyanın kaç bucak/köşe olduğunu anlamak/öğrenmek
to learn by bitter experience
en yakın benzin istasyonu kaç kilometre uzaklıkta
How many kilometers is it to the nearest gas station
en yakın benzin istasyonu kaç mil uzaklıkta
How many miles is it to the nearest gas station
kavga et-kaç tepkisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) fight-or-flight response
merkez kaç filtre
(Biyokimya) centrifugal filter
muayene saatleri kaç
What are the consultation hours
odayı boşaltma saati kaç
When is checkout time
saat kaç
What time do you have
saat kaç?
what's the time?
saatte kaç defa var
What's the frequency per hour
sence kaç yaşındayım
how old do you think i am
sizce maç kaç kaç bitecek
What do you think will be the final score
tavşana kaç, tazıya tut demek
to play both ends against the middle
vur kaç taktiği uygulayan
tip and run
vur kaç taktiği uygulayan gerilla
tip and run raider
çatal matal kaç çatal
a children's game
Турецкий язык - Турецкий язык
Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı: "Yakup Kadri'nin romanlarının kaç dile çevrildiğini bilen bile yoktur."- Ç. Altan
Birçok: "Kaç gündür ben de bunu söyleyecektim, söyleyemiyorum."- O. Kemal
Birçok
Batı Hindistan'da eski bir Hindu devleti
Sonbahar
Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı
kaça kaç
Yarışma, tartışma, kavga vb. gibi durumlarda tarafların oranını belirtir
kaça kaç
İki kişinin karşılıklı olarak gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun
kaça kaç
Bir yarışmada tarafların aldığı sayı veya derecenin oranını belirtir
Английский Язык - Турецкий язык

Определение kaç в Английский Язык Турецкий язык словарь

yaşın kaç
how old are you
kaç
Избранное