küvetler

listen to the pronunciation of küvetler
Турецкий язык - Английский Язык
bath toys
küvet
bathtub

Tom wanted Mary to clean the bathtub. - Tom Mary'nin küveti temizlemesini istedi.

He has the water running in the bathtub. - Küvette akan suyu var.

küvet
{i} sink

In the bathroom there's a sink, a bidet, a toilet, and a shower. There used to be a bath. - Banyoda bir lavabo, bir bide, bir tuvalet ve bir duş var. Bir küvet vardı.

Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool, or anywhere else where water or moisture are present. - Bu ürünü küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu ya da su ve rutubetin olduğu başka herhangi bir yerin yanında kullanmayınız.

küvet
wash basin
küvet
(Tıp) cuvette
küvet
(Tıp) cell
küvet
(Tıp) vessel
küvet
chamber pot
Küvet
cuvettes
küvet
bathtubs
küvet
(any small, shallow) basin or pan
küvet
{i} bath

Somebody had drowned her in the bathtub. - Biri onu küvette boğmuştu.

Tom scrubbed the bathtub. - Tom küveti temizledi.

küvet
washbasin, wash-hand-basin, basin, wash-bowl; (banyoda) bath, bath-tub, tub
küvet
{i} tub

Tom filled the tub with water. - Tom küveti suyla doldurdu.

He held her down in the tub until she drowned. - O onu boğuluncaya kadar küvette bastırdı.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение küvetler в Турецкий язык Турецкий язык словарь

KÜVET
(Osmanlı Dönemi) Fr. Leğen olarak kullanılan kapların umumi adı
küvet
İçinde bazı şeyler veya el yıkanan kap: "Ufak bir küvetin içine siyah görünen bir mayi döktü."- R. H. Karay
küvet
İçinde bazı şeyler veya el yıkanan kap
küvet
Banyoda içinde yıkanılan tekne
küvet
içinde yikanılan tekne
küvet
Banyoda içinde yıkanılan tekne: "İçeri girince gözüme ilk ilişen şey küvetle oturak oldu."- R. N. Güntekin
küvetler
Избранное