kötümser

listen to the pronunciation of kötümser
Турецкий язык - Английский Язык
pessimistic

Sick people tend to be pessimistic. - Hasta insanlar kötümser olma eğilimindedirler.

Don't be so pessimistic. - O kadar kötümser olma.

calamity howler
downbeat
Jeremiah
pessimistic; pessimist
cynic
pessimist

Sick people tend to be pessimistic. - Hasta insanlar kötümser olma eğilimindedirler.

Always borrow money from a pessimist; he doesn't expect to be paid back. - Her zaman bir kötümserden ödünç para al; o, geri ödenmesini beklemez.

Турецкий язык - Турецкий язык
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı: "Günlerimi neşeli ve hülyalı iki kısma ayıran iki tabiatım, kötümser ve iyimser, iki felsefem vardı."- A. Ş. Hisar
kötümser
Избранное