kötü olayları önceden haber veren kimse

listen to the pronunciation of kötü olayları önceden haber veren kimse
Турецкий язык - Английский Язык
Cassandra
kötü olayları önceden haber veren kimse

    Расстановка переносов

    kö·tü o·lay·la·rı ön·ce·den ha·ber ve·ren kim·se

    Произношение

    Слово дня

    agnomen
Избранное