justness

listen to the pronunciation of justness
Английский Язык - Турецкий язык
insaflılık
adalet
dürüstlük
hak
{i} doğruluk
{i} adil olma
{i} haklı olma
adalet/doğruluk
just
sadece

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

just
adil

Onun payını ödememiz adildir. - It is just that we should pay his share.

Bütün kanunlar adil değildir. - Not all laws are just.

just
yalnızca

Hayır, teşekkürler. Yalnızca bakıyorum. - No, thank you. I am just looking.

Bu yalnızca onun şemsiyesi olmalı. - This just has to be his umbrella.

just
henüz

Henüz ne diyeceğimi bilmiyorum. - I just don't know what to say.

O, Paris'ten henüz döndü. - He has just come back from Paris.

just
adaletli

Ben onu adaletli yapamam. - I can't do it justice.

Biz o konuda her iki tarafa adaletli davranmalıyız. - We should do justice to both sides on that issue.

just
{s} makul

Bence, sigara karşıtı yasa makul. - The anti-smoking law is just, in my opinion.

Açıklama makul geliyor ama bu sadece tutarlı değil. - Your explanation sounds plausible, but it just doesn't hold water.

just
az önce

Az önce,kurşun onun yanağını sıyırarak geçti. - The bullet just shaved his cheek.

Şanslı bir ruh seni terk ettiği zaman, bir başkası seni alır.Ben az önce bir iş sınavını geçtim. - When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job.

just
{s} iyi

Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın. - You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.

Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır. - Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

just
{s} haklı

Davranışını nasıl haklı gösterebilirsin? - How can you justify your behavior?

Haksız bir barış, haklı bir savaştan daha iyidir. - An unjust peace is better than a just war.

just
tam

Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı. - Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.

Dükkan tiyatronun tam karşısında. - The store is just across from the theater.

just
{s} doğru

Tom tam gece yarısından önce yatağa doğru gitti. - Tom crawled into bed just before midnight.

Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı. - If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars.

just
{s} insaflı
just
sade

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

just
{s} mantıklı

O sadece mantıklı değil. - That just doesn't make sense.

O artık mantıklı değil. - It just doesn't make sense anymore.

just
{s} yerinde

Ben onu ararken sadece bir dakika yerinde kal. - Just stay put for a minute while I look for him.

Bence Tom'un öfkesi sadece bir savunma mekanizması; Yerinde olsam şahsen bunu kabul etmezdim. - I think Tom's anger is just a defense mechanism; I wouldn't take it personally if I were you.

just
güçlükle

Testi güçlükle geçmeyi başardı. - He just barely managed to pass the test.

Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor. - Tom just barely earns enough to live on.

just
yeni

Tom aldığı eski gitara yeni teller taktı. - Tom put new strings on the old guitar that he had just bought.

Tom satın aldığı yeni masa örtüsünü masaya koydu. - Tom put the new tablecloth he had just bought on the table.

just
(Osmanlıca) hakşinas
just
biraz önce

O biraz önce odasını temizledi. - She just cleaned her room.

Biraz önce sana söylediğimi unut. - Forget what I have just told you.

just
gücü gücüne
just
hakkaniyete uygun
just
neredeyse

Bu oda neredeyse yeterince büyük. - This room is just about big enough.

Senin bu iş planı neredeyse çok iyimser görünüyor. Bütün söyleyebileceğim onun bir boş hayalden daha fazlası olduğunu ummamdır. - This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.

just
bir
just
hemen

Belediye binası hemen köşede. - The city hall is just around the corner.

Fukushima No.1 nükleer santralinde, depremden hemen sonra bütün reaktörler durdu. - At the Fukushima No.1 nuclear power plant, all the reactors stopped just after the quake.

just
demin
just
zorla
just
(Muzik) doğru kusursuz
just
güçbela

Ben kimim? Ben bir şairim. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Nasıl yaşıyorum? Güçbela yaşıyorum. - Who am I? I am a poet. What do I do? I write. How do I live? I just live.

just
şunun surasında
just
güç bela
just
darı darına
just
haksever
just
tamı tamına
just
zar zor

Tom kirayı ödemek için yeterli parayı zar zor kazanmayı başardı. - Tom just barely managed to earn enough money to pay the rent.

Tom testi sadece zar zor geçti. - Tom just barely passed the test.

just
anca

Tom sadece arkadaş olmak istedi. Ancak, Mary çok daha fazlasını istedi. - Tom wanted to be just friends. However, Mary wanted much more.

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

just
dürüst

O, sadece nazik değil ama dürüst de. - He is not just kind, but honest too.

Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı. - Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.

just
tastamam
just
şimdi

Ben şimdi onun adını hatırlayamıyorum. - I can't think of his name just now.

Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı. - The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath.

just
tek kelimeyle

Bu uygulama, tek kelimeyle, pilini tüketiyor. - This application just eats up your battery.

Tom tek kelimeyle iyi yönetiyor. - Tom has been managing just fine.

just
yine de

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

Yolculuğumuz; uzun, çetin ve tehlikeliydi. Yine de evlerimize sağ salim döndüğümüz için mutluyuz. - Our trip was long, difficult and dangerous. We're just happy to be back home in one piece.

just
kıl payı

Tom kıl payı treni kaçırdı. - Tom just missed the train.

just
tam anlamıyla

Her şey tam anlamıyla önceki gibi. - Everything's just like before.

Yeni şapkana tam anlamıyla bayılıyorum. - I just adore your new hat.

just
yalnız

Bu yalnızca onun şemsiyesi olmalı. - This just has to be his umbrella.

Bu sabah buraya yalnızca ben geldim. - I just got here this morning.

just
(İnşaat) henüz, hemen, ancak K
just
net

Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil. - I just want a straight answer. Nothing more.

just
berrak
just
az kalsın
just
ancak

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

Kesinlikle. Ancak onu teyit etmem gerekecek, lütfen sadece biraz bekleyin. - Certainly. I will need to confirm it, however. Please wait just a moment.

just
justnesshak
just
hak ve adalete uygunluk
just
dürüstlük
just
hemen/tam olarak/sadece
just
haklı olarak
just
tam: just across from us tam karşımızda. just at that spot tam o noktada. just in time tam vaktinde. That's just what I've been looking
just
doğruluk
just
haklılık
just
adalet

Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum. - This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice.

Adalet sonunda galip gelecek. - Justice will prevail in the end.

just
haktanır
just
adil/yerinde
just
the just iyiler justly adaletle
Английский Язык - Английский Язык
{n} reasonableness, propriety, exactness
the state of being just
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty"
The quality of being just; conformity to truth, propriety, accuracy, exactness, and the like; justice; reasonableness; fairness; equity; as, justness of proportions; the justness of a description or representation; the justness of a cause
{i} quality of being just, equitableness, fairness; quality of being correct
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty
the quality of being just or fair
just
By a narrow margin; closely; nearly

The piece just might fit.

just
To joust, fight a tournament
just
A joust, tournament
just
exactly, perfectly

He wants everything just right for the big day.

just
morally fair; upright; righteous, equitable

It looks like a just solution at first glance.

just
Only, simply, merely

He calls it vermillion, but it's just red to me.

just
factually fair; correct; proper

It is a just assessment of the facts.

just
indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he said--the jewel was gone"; "it has just enough salt"
just
implying justice dictated by reason, conscience, and a natural sense of what is fair to all; "equitable treatment of all citizens"; "an equitable distribution of gifts among the children"
just
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
just
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
just
by a small margin; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W B Yeats
just
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!"
just
at this moment; exactly, precisely; almost; only, merely, simply, nothing more; barely, scarcely; really
just
adj [only] hanya
just
{a} upright, incorrupt, honest, exact, orderly
just
{a} exactly, really, merely, barely, nearly
just
{n} a mock fight made on horseback, a tilt
Just
Aristides the Just Haüy René Just James the Just just war theory just in time manufacturing Saint Just Louis Antoine Léon de
just
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
just
Not transgressing the requirement of truth and propriety; conformed to the truth of things, to reason, or to a proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due; as, a just statement; a just inference
just
{s} fair, equitable; correct; suitable, appropriate, proper; deserved; exact, precise; genuine, real
just
{i} joust, battle between two knights on horseback
just
free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul"
just
only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out"
just
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A
just
To joust
just
Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or time; as, he just missed the train; just too late
just
jis, legal
just
A joust
just
Rendering or disposed to render to each one his due; equitable; fair; impartial; as, just judge
just
"1 a : having a basis in or conforming to reason"
just
Conforming or conformable to rectitude or justice; not doing wrong to any; violating no right or obligation; upright; righteous; honest; true; said both of persons and things
just
Precisely; exactly; in place, time, or degree; neither more nor less than is stated
just
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
just
Closely; nearly; almost
just
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
just
Cause - A standard or test often applied to determine the appropriateness of disciplinary action The factors that may be considered in determining just cause include but are not limited to: 1 Forewarning; 2 Reasonableness of the rule or standard which was violated; 3 Whether or not there was a supervisory investigation to verify student employee culpability and to verify the circumstances of the violation; 4 establishment of proof at a level consistent with the disciplinary action being taken; 5 prior consistent enforcement of the rule or standard which has been violated; 6 disciplinary action proportional to the offense
just
Fair; even; equitable
just
Moments ago, recently
just
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance" only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out" absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
justness

  Расстановка переносов

  just·ness

  Произношение

  Этимология

  [ 'j&st ] (adjective.) 14th century. Middle English, from Middle French and Latin; Middle French juste, from Latin justus, from jus right, law; akin to Sanskrit yos welfare.

  Слово дня

  bissextile
Избранное