joint task force

listen to the pronunciation of joint task force
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) müsterek görev kuvveti
(Askeri) (JTF) Müşterek görev kuvveti (TB)
joint task force contingency engineering management
(Askeri) müsterek görev kuvveti muhtemel durum istihkam yönetimi
joint task force counterintelligence coordinating authority
(Askeri) müşterek görev kuveti istihbarata karşı koyma koordinasyon yetkilisi
joint task force headquarters
(Askeri) müsterek görev kuvveti karargahı
combined joint special operations task force
(Askeri) birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti
combined joint task force (NATO); commander, joint task force
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti (nato); müşterek görev kuvveti komutanı
commander joint task force
(Askeri) MÜŞTEREK ÖZEL GÖREV KOMUTANI: İki veya daha çok silahlı kuvvete mensup unsurlardan mürekkep bir özel görev kuvvetinin komutanı
commander, combined joint task force
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti komutanı
commander, joint amphibious task force
(Askeri) müşterek amfibi görev kuvveti komutanı
commander, joint special operations task force
(Askeri) müşterek özel harekat görev kuvveti komutanı
deployable joint task force augmentation cell
(Askeri) konuşlanabilir müşterek görev kuvveti artırım hücresi
deputy commander, joint task force
(Askeri) müşterek görev kuvveti komutan yardımcısı
humanitarian relief joint task force
(Askeri) insani yardım müşterek görev kuvveti
joint amphibious task force
(Askeri) (NATO) MÜŞTEREK AMFİBİ GÖREV KUVVETİ: Bir amfibi çıkartmaya katılmak üzere teşkil edilmiş, iki veya daha fazla kuvvete bağlı, tek bir komutanın komutasındaki geçici birlik gruplaşmaları
joint amphibious task force
(Askeri) müşterek amfibi görev kuvveti
joint force
(Askeri) MÜŞTEREK KUVVET: Kara, deniz veya deniz piyadesi ve Hava Kuvvetlerinin, veya bunların iki veya daha fazlasının önemli unsurlarından oluşan, ve bu kuvvetler üzerinde birleşik komuta veya harekat kontrolü uygulamaya yetkisi olan tek bir komutana bağlı kuvvetler. Bu çeşit kuvvetlerin iki nevi vardır: "consolidated forces" (birleştirilmiş kuvvetler) ve "joint task force" (müşterek özel görev kuvveti)
joint interagency task force (DOD)
(Askeri) müşterek birimler arası görev kuvveti (DOD)
joint psychological operations task force
(Askeri) müşterek psikolojik harekat görev kuvveti
joint special operations task force
(Askeri) müşterek özel harekat görev kuvveti
joint unconventional warfare task force
(Askeri) müşterek gayri nizami harp görev kuvveti
Английский Язык - Английский Язык

Определение joint task force в Английский Язык Английский Язык словарь

joint force
several units that are combined for a cooperative mission under the orders of one commander
joint task force

  Турецкое произношение

  coynt täsk fôrs

  Произношение

  /ˈʤoint ˈtask ˈfôrs/ /ˈʤɔɪnt ˈtæsk ˈfɔːrs/

  Слово дня

  subserve
Избранное