jimnastik

listen to the pronunciation of jimnastik
Турецкий язык - Английский Язык
calisthenics
gymnastics, gym, physical jerks; physical education, gymnastics; remedial gymnastics
setting up exercises
gymnastics

Rhythmic gymnastics is a beautiful sport for girls. - Ritmik jimnastik kızlar için güzel bir spordur.

Tom is good at gymnastics. - Tom jimnastikte iyidir.

physical jerks
callisthenics
calisthenic, calisthenical
gymnastic, gymnastical
gymnastics (as an art)
gym

She has spent hours at the gym trying to lose weight. - Zayıflamaya çalışarak jimnastik salonunda saatler harcadı.

Mary practices rhytmical gymnastics. - Mary ritmik jimnastik yapıyor.

gymnastic

He is good at gymnastics. - O jimnastikte iyidir.

Tom is good at gymnastics. - Tom jimnastikte iyidir.

(Tıp) remedial gymnastics
physical education
exercise
jimnastik ayakkabısı
rubbers
jimnastik ayakkabısı
gym shoe
jimnastik pantolonu
bloomers
jimnastik salonu
gymnasium, gym
jimnastik topu
medicine ball
jimnastik yapmak
1. to do calisthenics. 2. to perform gymnastic feats
jimnastik yapmak
to do gymnastic exercises, to do exercises
ritmik jimnastik
eurythmics
ritmik jimnastik
rhythmic gymnastics
ritmik jimnastik
(Muzik) eurhytmics
aletli jimnastik
(Spor) Apparatus gymnastics
düzeltici jimnastik
corrective exercises
düzeltici jimnastik
remedial gymnastics, corrective gymnastics
pasif jimnastik
isometric
ritmik jimnastik
eurhythmics
Турецкий язык - Турецкий язык
Erkeklerde, yer alıştırmaları, barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları, eşit olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alıştırmalarını içeren yarışma disiplini
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik: "Bir jimnastik hareketiyle kollarını iki üç defa yana doğru açtı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kültürfizik
JİMNASTİK
(Osmanlı Dönemi) Bak: Cimnastik
aletli jimnastik
Birtakım aletler kullanılarak yapılan jimnastik
araçlı jimnastik
bakınız: aletli jimnastik
düzeltici jimnastik
Yaşama ve çalışma şartlarının etkisiyle oluşan vücut bozukluk ve aksaklıklarını önlemek veya gidermek için uygulanan özel beden eğitimi türü
jimnastik
Избранное