jewish and arab settlement near jerusalem

listen to the pronunciation of jewish and arab settlement near jerusalem
Английский Язык - Английский Язык
Abu Ghosh
jewish and arab settlement near jerusalem

  Расстановка переносов

  Jew·ish and Ar·ab set·tle·ment near Je·ru·sa·lem

  Турецкое произношение

  cuîş ınd ärıb setılmınt nîr cırusılım

  Произношение

  /ˈʤo͞oəsʜ ənd ˈarəb ˈsetəlmənt ˈnər ʤərˈo͞osələm/ /ˈʤuːɪʃ ənd ˈærəb ˈsɛtəlmənt ˈnɪr ʤɜrˈuːsələm/

  Слово дня

  sutler
Избранное