japanese system of syllabic writing

listen to the pronunciation of japanese system of syllabic writing
Английский Язык - Английский Язык
{i} kana
japanese system of syllabic writing

  Расстановка переносов

  Jap·a·nese sys·tem of syl·lab·ic wri·ting

  Турецкое произношение

  cäpıniz sîstım ıv sıläbîk raytîng

  Произношение

  /ˌʤapəˈnēz ˈsəstəm əv səˈlabək ˈrītəɴɢ/ /ˌʤæpəˈniːz ˈsɪstəm əv səˈlæbɪk ˈraɪtɪŋ/

  Слово дня

  running dog
Избранное