itaat

listen to the pronunciation of itaat
Турецкий язык - Английский Язык
obedience

The duty of a daughter is in obedience. - Bir kızın görevi itaattir.

Don't interpret their silence as obedience. - Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama.

compliance
submission

We have the alternative of death and submission. - Ölüm ve itaat alternatifimiz var.

subjection
tameness
obedience, compliance, observance, submission
deference
subordination

I will not tolerate such subordination. - Ben böyle itaate katlanmayacağım.

subordinate
observance
subordinating
itaat etmek
obey

There was no option but to obey. - İtaat etmekten başka bir seçenek yoktu.

Children must obey their parents and parents must obey their employers. - Çocuklar ebeveynlerine itaat etmek zorundadır ve ebeveynler patronlarına itaat etmek zorundadır.

itaat etmesi sağlanmış
subdued
itaat etmek
mind
itaat eden
subservient
itaat eden kimse
observer
itaat etme
subservience
itaat etmek
to obey

We have to obey orders. - Emirlere itaat etmek zorundayız.

There was no option but to obey. - İtaat etmekten başka bir seçenek yoktu.

itaat etmek
to obey, to comply (with sth), to submit
itaat etmek
submit
itaat etmemek
disobey
itaat etmemek
to disobey
itaat etmeyerek
contumaciously
itaat etmek
follow
itaat etmek
comply with something
itaat etmek
comply with
soru sormaksızın itaat etmek
kowtow
itaat etmek
conform to
itaat etmek
(Mukavele) abide by
körü körüne itaat
slavishness
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) itaat etme, söz dinleme, ibâdet
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
Söz dinleme
İTAAT
(Osmanlı Dönemi) Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek
itaat etmek
Söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
ADEMİ İTAAT
(Hukuk) İtaatsizlik
itaat
Избранное