it was probably native from syria westward to the canary islands

listen to the pronunciation of it was probably native from syria westward to the canary islands
Английский Язык - Турецкий язык

Определение it was probably native from syria westward to the canary islands в Английский Язык Турецкий язык словарь

fig
incir

Bizim akşam yemeğimiz bugün çok basit olacak: ekmek, keçi peyniri, incir ve şarap. - Our dinner today will be very simple: bread, goat cheese, figs and wine.

Şempanzenin diyetinin yüzde ellisi incirdir. - Fifty percent of a chimpanzee's diet is figs.

fig
önemsiz
fig
süslemek
fig
donatım
fig
i. 1. incir ağacı. 2. incir
fig
Bengal fig Hint inciri
fig
Ficus bengalensis
fig
figleaf incir yaprağı
fig
gizlenmesi gereken şeyin örtüsü
fig
(Tıp) İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir)
fig
mulber
fig
önemsiz herhangi bir şey
fig
coprifig
fig
{i} üst baş
fig
{k} figurative, figure
fig
incir ağacı
fig
{i} giyim kuşam
Английский Язык - Английский Язык
fig
it was probably native from syria westward to the canary islands

  Расстановка переносов

  it was prob·a·bly na·tive from Sy·ri·a west·ward to the ca·na·ry islands

  Турецкое произношение

  ît wız präbli neytîv fırm sîriı westwırd tı dhi kıneri aylındz

  Произношение

  /ət wəz ˈpräblē ˈnātəv fərm ˈsərēə ˈwestwərd tə ᴛʜē kəˈnerē ˈīləndz/ /ɪt wəz ˈprɑːbliː ˈneɪtɪv fɜrm ˈsɪriːə ˈwɛstwɜrd tə ðiː kəˈnɛriː ˈaɪləndz/

  Слово дня

  motile
Избранное