istinkaf

listen to the pronunciation of istinkaf
Турецкий язык - Английский Язык

Определение istinkaf в Турецкий язык Английский Язык словарь

istinkâf etmek
to abstain (from)
Турецкий язык - Турецкий язык
çekinme, sakınma, korku
Çekinme, geri durma, sakınma
(Osmanlı Dönemi) kabul etmeme; çekimser kalma
İSTİNKAF
(Hukuk) Çekinme
İSTİNKÂF
(Osmanlı Dönemi) Kabul etmemek. Çekimser kalmak.İşte ey insan! Eğer yalnız O'na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun! S
istinkaf etmek
Çekinmek, geri durmak, sakınmak
istinkaf
Избранное