istihkam

listen to the pronunciation of istihkam
Турецкий язык - Английский Язык
fortification, stronghold
fortification, strongholdbulwark, fortress; military engineering
works
bulwark
military engineering
fortification
pioneer
fortification
bulwark
fort
fortress
fastness
rampart
istihkam destek taburu
(Askeri) engineer support battalion
istihkam emir ve komuta devresi
(Askeri) engineering orderwire
istihkam komutası,komutanlığı
(Askeri) engineer command
istihkam koordinasyon hücresi; tahliye kontrol merkezi
(Askeri) engineering coordination cell; evacuation control center
istihkam ve tesis
(Askeri) engineering and installation
istihkâm dış açısı
salient
istihkâm eri
sapper
istihkâm hizmeti
engineering
istihkâm subayı
mil . engineer officer
istihkâm sınıfı
engineers corps
istihkâm sınıfı
corps of engineers
İstihkam Araştırma ve Geliştirme Merkezi
(Askeri) Engineer Research and Development Center
Ana Üs İstihkam Acil Durum
(Askeri) Prime Base Engineer Emergency Force
Askeri Trafik İdare Komutası Ulaştırma İstihkam Teşkilatı
(Askeri) Military Traffic Management Command Transportation Engineering Agency
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihkam Birliği
(Askeri) United States Army Corps of Engineers
Deniz Tesisleri İstihkam Hizmeti Merkezi
(Askeri) Naval Facilities Engineering Service Center
Kara Kuvvetleri İstihkam Birlikleri; ortak işletim ortamı; İstihdam konsepti
(Askeri) Army Corps of Engineers; common operating environment; concept of employment
Müşterek İstihkam Planlama ve İdare Sistemi
(Askeri) Joint Engineer Planning and Execution System
Savunma Araştırma ve İstihkam Müsteşarı
(Askeri) (R&E) Under Secretary of Defense for Research and Engineering
Ulaştırma İstihkam Dairesi
(Askeri) Transportation Engineering Agency
acil durum komuta önceliği; istihkam değişiklik tekilifi
(Askeri) emergency command precedence; engineering change proposal
amfibi istihkam taburu
(Askeri) amphibious construction battalion
bölge harp istihkam yöneticisi
(Askeri) regional wartime construction manager
bölgesel muhtemel durum istihkam yönetimi
(Askeri) regional contingency engineering management
genel istihkam
(Askeri) general engineering
harekat alanı muhtemel durum istihkam yönetimi
(Askeri) theater contingency engineering management
muharebe istihkam taburu
(Askeri) combat engineer battalion
müsterek görev kuvveti muhtemel durum istihkam yönetimi
(Askeri) joint task force contingency engineering management
müşterek karşılıklı işlerlik istihkam teşkilatı
(Askeri) joint interoperability engineering organization
müşterek sivil-askeri istihkam kurulu
(Askeri) joint civil-military engineering board
sahrada istihkam faaliyeti
(Askeri) engineering field activity
savunma araştırma ve istihkam başkanı
(Askeri) director of defense research and engineering
zırhlı istihkam aracı
(Askeri) armoured engineer vehicle
Турецкий язык - Турецкий язык
Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer
İstihkâm işleriyle uğraşma, istihkâmcılık
Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer: "Meğer tel örgülerin gerisindeki istihkâmlara gelmişim."- A. Gündüz. İstihkâm işleriyle uğraşma, istihkâmcılık
İSTİHKAM
(Hukuk) Sağlamlık, kuvvet; kuvvetli siper
İSTİHKÂM
(Osmanlı Dönemi) Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak
İSTİHKÂM
(Osmanlı Dönemi) Kuvvet ve metanet vermek
İSTİHKÂM
(Osmanlı Dönemi) Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı
istihkam sınıfı
Savaşan birliklerin saldırısını kolaylaştıran, savunma gücünü artıran, yapı işleriyle uğraşan teknik askerî sınıf
istihkam
Избранное