istenmek

listen to the pronunciation of istenmek
Турецкий язык - Английский Язык
be desired
to be in demand
to be desired
in demand
be in demand
be asked for
desired
asked for
to be desired, be in demand
to be asked for
istenilmek, istenmek
to be desired; to be in demand; to be asked for
iste
{f} like

I'd like to go to London. - Londra'ya gitmek isterim.

Would you like to dance with me? - Benimle dans etmek ister misin?

iste
require

I don't require your understanding. - Anlayışını istemiyorum.

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

iste
(Bilgisayar) pull
iste
(Bilgisayar) request

When I asked him to lend me some money, he turned down my request. - Ondan bana biraz ödünç para vermesini istediğimde, o, ricamı geri çevirdi.

The request became a hot political issue in the presidential campaign. - İstek başkanlık kampanyasında sıcak bir siyasi sorun haline geldi.

iste
adjure
iste
covet
iste
adjure to be
iste
{f} willing

I assume you are willing to take the risk. - Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum.

My sponsor was willing to agree to my suggestion. - Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi.

iste
call for

Tom decided to call for help. - Tom yardım istemeye karar verdi.

They would call for help. - Onlar yardım istediler.

iste
want to

I don't want to identify myself with that group. - Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum.

Do you want to go to the movies or to the theater? - Sinemaya mı tiyatroya mı gitmek istersin?

iste
crave
iste
{f} required

I would like to but I have a required course tonight. - İsterim ama bu gece gerekli bir kursum var.

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

iste
adjure to
iste
{f} craving

I have some cravings. - Benim bazı isteklerim var.

iste
{f} requested

He requested my assistance. - O benim yardımımı istedi.

She requested help, but no one came. - Yardım istedi, ama kimse gelmedi.

iste
{f} appealing
iste
{f} willed
iste
want to be
iste
desired

Your English composition leaves almost nothing to be desired. - Senin ingilizce kompozisyonun neredeyse istenecek bir şey bırakmıyor.

Dan desired to kill Linda. - Dan Linda'yı öldürmek istedi.

iste
make a request
istenme
want of
iste
adjureto
iste
coveted
iste
want#to
iste
wantto
Турецкий язык - Турецкий язык
İstenilmek
iste
(Osmanlı Dönemi) becü
istenme
İstenmek işi
istenmek
Избранное