istediği sonucu alabilmek için çok dikkatli olarak bir olayı planlamak

listen to the pronunciation of istediği sonucu alabilmek için çok dikkatli olarak bir olayı planlamak
Турецкий язык - Английский Язык
orchestrate
istediği sonucu alabilmek için çok dikkatli olarak bir olayı planlamak

    Расстановка переносов

    is·te·di·ği so·nu·cu a·la·bil·mek i·çin çok dik·kat·li o·la·rak bir o·la·yı plan·la·mak

    Произношение

    Слово дня

    argus
Избранное