irritated, gloomy, upset; moodily silent

listen to the pronunciation of irritated, gloomy, upset; moodily silent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение irritated, gloomy, upset; moodily silent в Английский Язык Турецкий язык словарь

sulky
abus
sulky
somurtkan
sulky
küskün
sulky
asık yüzlü
sulky
aksiliği tutmuş
sulky
kasvetli
sulky
(sıfat) somurtkan, asık suratlı, suratsız, huysuz, küsmüş, tek kişilik, bir kişilik, sürücülü (saban vb.)
sulky
{s} sürücülü (saban vb.)
sulky
{s} huysuz
sulky
sulkinessasık suratlılık
sulky
sulkilyasık suratla
sulky
{s} somurtkan, somurtuk, asık suratlı
sulky
{s} bir kişilik
sulky
iki tekerlekli at arabası
sulky
sulky plow oturacak yeri ve tekerlekleri olan pulluk
sulky
suratlı
sulky
tek kişilik iki tekerlekli araba
sulky
{s} küsmüş
sulky
atlı araba
Английский Язык - Английский Язык
sulky
irritated, gloomy, upset; moodily silent

    Расстановка переносов

    irritated, gloomy, upset; moo·di·ly si·lent

    Произношение

    Слово дня

    assoil
Избранное