involving bodily force

listen to the pronunciation of involving bodily force
Английский Язык - Турецкий язык

Определение involving bodily force в Английский Язык Турецкий язык словарь

physical
bedensel

Tekerlekli sandalye bedensel engelli insanlara daha fazla hareket özgürlüğü verir. - Wheelchairs give people with physical disabilities more mobility.

Jim bedensel çalışmadan korkuyordu. - Jim was afraid of physical labor.

physical
(Tıp) Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki
physical
{s} maddesel
physical
(Askeri) BEDENİ NİTELİK: (Aşağıda ismi, rütbesi, sicil veya askerlik numarası yazılı şahsın genel muayenesi ve varsa askerli hizmetine engel bedeni arızası hakkında bilgi verilmesi) anlamına kullanılan bir kısaltma. (Request report physical examination and any physical defects which disqualify from performing military service of following individual (s); name, grade, service, number)
physical
{s} mevcut

Çakralar sürekli dönüyor. Eğer olmasalar, fiziksel beden mevcut olamazdı. - The chakras are constantly spinning. If they weren't, the physical body couldn't exist.

physical
maddeye ait
physical
(Tıp) fizikal
physical
doğal
physical
{s} somut

Biz asla somut değildik. - We never were physical.

physical
{s} fiziksel

Kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha güçsüzdür. - Women are physically weaker than men.

Fiziksel durumu iyidir. - He is in good physical condition.

physical
a physical impossibility fizik
physical
(Tıp) Tabii
physical
tabiat ilmine ait
physical
physical education bedeneitimi
physical
{i} sağlık kontrolü

Tom yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırır. - Tom gets a physical once a year.

Ben bir sağlık kontrolü yaptırdım. - I had a physical checkup.

physical
{s} fiziki
physical
{s} maddi
Английский Язык - Английский Язык
physical
involving bodily force

  Расстановка переносов

  in·vol·ving bo·di·ly force

  Турецкое произношение

  învälvîng bädıli fôrs

  Произношение

  /ənˈvälvəɴɢ ˈbädəlē ˈfôrs/ /ɪnˈvɑːlvɪŋ ˈbɑːdəliː ˈfɔːrs/

  Слово дня

  arterious
Избранное