intended to correct or improve deficient skills in some subject

listen to the pronunciation of intended to correct or improve deficient skills in some subject
Английский Язык - Турецкий язык

Определение intended to correct or improve deficient skills in some subject в Английский Язык Турецкий язык словарь

remedial
tedaviye ait
remedial
{s} çözüm getiren
remedial
iyileştirici

İngilizcede iyileştirici bir kurs almak zorunda. - She has to take a remedial course in English.

remedial
tedavi edici
remedial
çare niteliğinde
remedial
çare bulmaya yönelik
remedial
iyi edici
remedial
sağaltıcı
remedial
sağlığa yararlı
remedial
{s} deva olan
remedial
{s} tedavi eden
remedial
{s} iyileştiren
remedial
çare bulan
remedial
{s} düzeltici
remedial
{s} çare olan
Английский Язык - Английский Язык
remedial
intended to correct or improve deficient skills in some subject

  Расстановка переносов

  in·tend·ed to cor·rect or im·prove de·fi·cient skills in some sub·ject

  Турецкое произношение

  întendıd tı kırekt ır împruv dîfîşınt skîlz în sʌm sıbcekt

  Произношение

  /ənˈtendəd tə kərˈekt ər əmˈpro͞ov dəˈfəsʜənt ˈskəlz ən ˈsəm səbˈʤekt/ /ɪnˈtɛndəd tə kɜrˈɛkt ɜr ɪmˈpruːv dɪˈfɪʃənt ˈskɪlz ɪn ˈsʌm səbˈʤɛkt/

  Слово дня

  jaunty
Избранное