intelligence collection plan

listen to the pronunciation of intelligence collection plan
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) İSTİHBARAT TOPLAMA PLANI: Bir istihbarat ihtiyacını karşılamak maksadıyla mevcut bütün kaynaklardan bilgi toplanması ile ilgili bir plan. Bu plan, özellikle, esas bilgi unsurlarını gerekli süre içinde bilgi toplama kaynaklarına verilecek emir veya bunlardan yapılacak istek haline intikal ettiren mantıki bir hazırlıktır. Bak. "intelligence cycle", "intelligence process"
(Askeri) istihbarat toplama planı
intelligence plan
(Askeri) istihbarat planı
intelligence plan
(Askeri) İSTİHBARAT PLANI: Bir harekat planının istihbaratla ilgili teferruatı ihtiva eden eklerinden biri. Bu plan, normal olarak, düşman durumunun özetini, esas bilgi unsurlarını, keşif ve gözetleme vazifelerini, harp esirlerini, ele geçirilmiş döküman ve malzemeyi, harita ve fotoğrafları, düşman istihbaratına karşı koymayı, yardımcı unsurları, müteferrik konuları, raporları ve bunların dağıtımını ihtiva eder
intelligence collection plan

  Расстановка переносов

  in·tel·li·gence col·lec·tion plan

  Турецкое произношение

  întelıcıns kılekşın plän

  Произношение

  /ənˈteləʤəns kəˈleksʜən ˈplan/ /ɪnˈtɛləʤəns kəˈlɛkʃən ˈplæn/

  Слово дня

  mojo
Избранное