instrument

listen to the pronunciation of instrument
Английский Язык - Турецкий язык
alet

Bir müzik aleti çalar mısın? - Do you play a musical instrument?

Favori müzik aletin nedir? - What's your favorite musical instrument?

doküman
çalgı

Zither, öğrenmek için zor bir çalgı mıdır? - Is the zither a hard instrument to learn?

Tom bir çeşit telli çalgı çalıyor. - Tom is playing a string instrument of some sort.

aygıt
{i} döküman
{i} saz
on instruments aletler vasıtasıyle uçak idare edilerek
(Ticaret) borç senedi
(Mekanik) ölçü aleti
cihaz
instrumental
enstrümantal

Ben vokal müziği enstrümantal müzikten daha çok severim. - I like vocal music better than instrumental music.

Ben enstrümantal müzikten hoşlanırım. - I like instrumental music.

instrument approach
(Havacılık) aletli yaklaşma
instrument flight
(Askeri,Havacılık) aletli uçuş
instrument flight rules
(Mimarlık) Alet uçuşu kuralları, aletli uçuş kuralları, IFR uçuş kuralları
instrument panel
kontrol paneli
instrument training
(Eğitim) çalgı eğitimi
instrument approach
aletle yaklaşma
instrument approach and landing
aletle yaklaşma ve iniş
instrument approach procedure
aletle yaklaşma işlemi
instrument board
alet kestesi
instrument board
gösterge kestesi
instrument flight time
aletli uçuş zamanı
instrument flying
aletli uçuş
instrument landing
aletli iniş
instrument landing approach
iniş için aletle yaklaşma
instrument landing system
aletli iniş sistemi
instrument panel
gösterge kestesi
instrument panel
alet kestesi
instrument panel
gösterge tablosu
instrument panel lamp
alet tablosu lambası
instrument runway
aletli iniş pisti
instrument transformer
aygıt transformatörü
instrument turn
aletli dönüş
instrument of
enstrümanın
instrument shunt
alet söntü
instrument air
cihaz havası
instrument approach procedure
(Askeri) ALETLE YAKLAŞMA USULÜ: İlk iniş yaklaşmasının başlangıcından inişe, veya görerek iniş yapılabilecek bir noktaya veya pas geçilmiş yaklaşma usulünün başlatıldığı noktaya bir uçağın düzgün gelmesi için önceden belirlenmiş bir düz prosedür
instrument bracket
alet braketi
instrument casing
alet muhafazası
instrument console
alet konsolu
instrument constant
alet sabiti
instrument constant
(Ticaret) cihaz sabiti
instrument direction
(Askeri) alet istikameti
instrument direction
(Askeri) ALET İSTİKAMETİ: Havada yüksek bir paralanmanın batarya mevziindeki bir alet üzerinde görülen ve tespit edilen istikameti. Bu istikamet, bilahare batarya subayının hesaplanmış veya ölçülmüş yan açısı bağlama miktarını kontrol etmesini ve düzeltme yapmasını mümkün kılar
instrument error
(Askeri) alet hatası
instrument flight
(Askeri) ALETLİ UÇUŞ: Bir uçağın uçuş yolu ve irtifasının yalnız aletlere göre kontrol edildiği uçuş. Bak. "blind flying"
instrument flight rules
(Askeri) aletli uçuş kuralları
instrument flying
(Askeri) kör uçuş
instrument flying
(Askeri) ALETLİ UÇUŞ: Bak. "Instrument fligt"
instrument frame
alet çerçevesi
instrument landing system
(Askeri) ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ: Uçaklara inişte yardım maksadıyla kullanılan ve en uygun iniş noktasından mesafe işaretleri de dahil yanlamasına ve dikey güdüm temin eden bir telsiz seyrüsefer sistemi. Bak. "localizer"
instrument landing system; integrated logistic support
(Askeri) alete iniş sistemi; birleştirilmiş lojistik destek
instrument light
(Askeri) ALET AYDINLATMA LAMBASI: Aletler ve özellikle, optik aletler, uçuş aletleri ve top kundakları üzerindeki taksimat ve kadranların, karanlıkta görülmesini mümkün kılan lamba
instrument light
(Askeri) alet aydınlatma lambası
instrument man
aygıt kullanmanı
instrument man
alet operatörü
instrument member
alet elemanı
instrument meteorological conditions; International Medical Corps
(Askeri) alet uçuşu meteorolojik şartları; Uluslar Arası Tıp Birliği
instrument name
(Bilgisayar) gereç adı
instrument navigation
aletli yongudum
instrument of accession
(Avrupa Birliği) katılım belgesi
instrument of ratification
(Avrupa Birliği) onay belgesi
instrument operator
alet operatörü
instrument panel
(İnşaat) gösterge paneli
instrument panel
kontrol paneli, pano
instrument panel
(Askeri) GÖSTERGE TABLOSU: Mekanik, hidrolik, elektrikli ve kimyasal cihazların çalışmalarını ölçen ve kontrol eden gösterge tablosu
instrument panel
gösterge tablosu,kontrol tablosu
instrument panel lighting fixture
(Tekstil) alet tablosu ışık bağlantısı
instrument plate
alet plakası
instrument range
(Askeri) aletli atış yeri
instrument range
(Nükleer Bilimler) periyod bölgesi
instrument reading
alet okuma
instrument recording photography
(Askeri) ALET KAYIT FOTOĞRAFI: Alet verilerinin fotoğrafı
instrument shelter
(Meteoroloji) alet korunağı
instrument shelter
(Meteoroloji) alet siperi
instrument shunt
(Elektrik, Elektronik,Teknik) şöntlenmiş aygıt
instrument vehicle
(Askeri) aletli araç
instrument with contacts
degecli alet
instrument with optical index
isikli gostergeli alet
instrument with suppressed zero
sifiri icermeyen alet
induction instrument
(Bilgisayar) doğuşturulu alet
induction instrument
(Bilgisayar) irgitili alet
indicating instrument
gösterici ölçü aleti
indicating instrument
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) gösterici alet
indicating measuring instrument
gostergeli olcme aygiti
indication of a measuring instrument
olcme aygitinin gosterge degeri
induction instrument
dogusturulu alet, irgitili alet
instrinsic error of a measuring instrument
olcme aygitinin yapisal hatasi
insulation fault detecting instrument
yalitim kacagi gostergesi
integrating measuring instrument
tumlevsel olcme aygiti
instrumental
(Muzik) sözsüz
instruments
enstrümanlar

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

Hiçbir koşulda bu enstrümanlara dokunmamalısın. - You should on no condition touch these instruments.

instruments
(Ticaret) araçlar
an instrument
alet olmak
bow instrument
(Muzik) yaylı çalgılar
debt instrument
(Ticaret) borçlanma aracı
detecting instrument
sezici alet
detecting instrument
algılayıcı alet
equity instrument
(Ticaret) özkaynak aracı
hearing instrument
(Tıp) işitme cihazı
host instrument
(Ticaret) asal finansal araç
instrumental
araçsal
instrumental
(Dilbilim) araç durumu

Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir. - The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language.

instrumental
{s} yararlı, etkili
instrumentality
means
instrumentality
some purpose
instruments
göstergeler
instruments
aletler

Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır. - The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Telli müzik aletleri romantiktir. - String instruments are romantic.

measuring instrument
(Teknik,Ticaret) ölçme cihazı
moving scale instrument
(Bilgisayar,Teknik) devinen ölçekli alet
musical instrument
saz
musical instrument
müzik enstrümanı
pointer instrument
(Bilgisayar,Teknik) imleçli alet
pure discount instrument
(Ticaret) ıskontolu borç araçları
recording instrument
(Bilgisayar,Teknik) kaydedici alet
shadow column instrument
gölge göstergeli alet
blind flying instrument
kör uçuş aleti
calibration instrument
çap ölçme aygıtı
colour measuring instrument
renk ölçme aleti
commercial instrument
ticari enstrüman
double reed instrument
çift dilli enstrüman
drafting instrument
çizim aleti
electronic instrument
elektronik aygıt
electrostatic instrument
elektrostatik alet
hot wire instrument
ısıl aygıt
instrumental
(in ile) yardımcı
instrumental
aracı olan
instrumental
yararlı
instrumentality
vasıta olma
instrumentality
aracı olma
instruments
belgeler
instruments
ameliyat aletleri
levelling instrument
nivo
measuring instrument
ölçme aygıtı
measuring instrument
ölçme aleti
medical instrument
tıbbi alet
meteorological instrument
meteorolojik alet
order instrument
emre yazılı senet
percussion instrument
vurmalı müzik aleti
percussion instrument
vurmalı çalgılar
percussive instrument
vurmalı müzik aleti
precision instrument
hassas alet
string instrument
yaylı saz
stringed instrument
telli çalgı
survey instrument
kontrol aleti
survey instrument
denetim aygıtı
test instrument vehicle
test aletleri aracı
wind instrument
nefesli çalgı
woodwind instrument
nefesli saz
accurate (instrument)
doğru (enstrüman)
accurate instrument
Doğru araç
credit instrument
kredi belgesi
debt instrument
borç araç
derivative instrument
türev enstrüman
financial instrument
finansal araç
free-reed instrument
free-saz enstrüman
instrumental
aletsel
instrumental
aygitsal
instrumentality
vasıta
instruments
çalgılar
musical notes of stringed instrument
bağlama notaları
plotting instrument
enstrüman çizim
scientific instrument
bilimsel alet
stringed instrument
yaylı çalgı
transistor testing instrument
transistör ölçü aleti
transit instrument
geçiş aracı
universal instrument
astronomik teodolit
weighing instrument
Tartı aleti

It is the simplest weighing instrument known.

absolute instrument
mutlak ölçü aleti
accuracy of a measuring instrument
olcme aletinin dogrulugu
add new instrument
(Bilgisayar) yeni gereç ekle
analog measuring instrument
analog olcme aygiti
automatic instrument
otomatik cihaz
azimuth instrument
(Askeri) yan ölçme aleti
azimuth instrument
(Askeri) YAN ÖLÇME ALETİ, SEMT ALETİ: Yatay açıları ve genellikle, istikamet açılarını ölçmek için kullanılan dürbünlü alet
azimuth instrument
(Askeri) semt aleti
bad instrument
(Bilgisayar) hatalı gereç
bearer instrument
(Kanun,Ticaret) hamiline yazılı ticari senet
bearer instrument
(Ticaret) hamiline yazılı belge
bias error of a measuring instrument
olcme aygitinin yanlilik hatasi
bimetallic instrument
ciftmetalli alet
binaural training instrument
(Askeri) ÇİFT KULAKLA DİNLEME EĞİTİM ALETİ: Dinleme aletinin çalıştırılması için dinleyicileri tecrübe etmek ve yetiştirmek üzere kullanılan ses aleti. Buna "binaural trainer" da denir
calibration instrument
kalibrasyon aleti
calibration instrument
ölçüleme aygıtı
case of instrument
(Tekstil) alet kutusu ( alet sandığı )
comb. instrument
kombine alet
combination instrument
kombine alet
compound instrument
(Ticaret) bileşik araç
credit instrument
(Ticaret) kredi enstrümanı
credit instrument
(Ticaret) kredi aracı
credit instrument
(Ticaret) kredi itibar kağıdı
detecting instrument
sezici alet, algilayici alet
digital instrument
sayısal ölçme aleti
digital instrument
(measuring) sayisal olcme aleti
digital measuring instrument
sayisal olcme aleti
direct acting instrument
dogrudan eylemli alet
electrodynamic instrument
elektrodinamik alet
electronic measuring instrument
elektronik olcme aleti
expanded scale instrument
(Bilgisayar,Teknik) genişletilmiş ölçekli alet
folk instrument with three double strings
bağlama
gauging of a measuring instrument
olcme aygitinin mastarlanmasi
height of instrument
aygıt yüksekliği
height of instrument
alet yüksekliği
instrumental
(Tıp) Alet veya aletlerle ilgili
instrumental
instrumentalistçalgı çalan kimse
instrumental
(Tıp) Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan
instrumental
alete ait
instrumental
aygıtsal,yararlı
instrumental
{s} alet
instrumental
{s} yardımcı, aracı olan
instrumental
(Tıp) Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen
instrumental
{s} müz. enstrümantal
instrumental
{s} enstrümental
instrumental
instrumentally yararlı bir şekilde
instrumental
(Mukavele) yararlı, etkili; yardımcı, aracı olan
instrumental
aletle yapılan
instrumental
aletli
instrumentality
vasıta/yardım
instrumentality
araç
instruments
araç gereç
Английский Язык - Английский Язык
A measuring or displaying device

The instrument detected an increase in radioactivity.

A legal document, such as a contract, deed, trust, mortgage, power, indenture, or will

Negotiable instruments are the foundation of the debt markets.

A tool, implement

The dentist set down his tray of instruments.

To devise, conceive, cook-up, plan
A device used to produce music

The violinist was a master of her instrument.

A person used as a mere tool for achieving a goal
To apply measuring devices
An instrument is a tool or device that is used to do a particular task, especially a scientific task. instruments for cleaning and polishing teeth The environment itself will at the same time be measured by about 60 scientific instruments
- Any written document having a legal effect
a device used to collect data, information, and evidence These devices can include tests, questionnaires, application forms, interview schedules, checklists, rating scales, and observation records See Measure (noun), Test (noun)
A written legal document
A contrivance or implement, by which musical sounds are produced; as, a musical instrument
An instrument is the data used to affect the playback of a sample without the need for an effect In the original trackers, the instrument information was the sample volume, fine tune, and loop, and it was held within a module The sample could only be saved as a sample and it would lose volume and fine tune information (I think samples with loop information would retain this when saved, am I right?) Now, with the more advanced trackers, an instrument consists of one or more samples with things like volume envelopes, panning and vibrato all included These instruments can be saved and they retain all of their original information
A musical instrument is an object such as a piano, guitar, or flute, which you play in order to produce music. Learning a musical instrument introduces a child to an understanding of music
A legal document which effects some change in rights and interests; often related to real estate Many different types of instruments are recorded daily in the office of the Register of Deeds New instruments are established as societal needs change
(law) a document that states some contractual relationship or grants some right
Something that is an instrument for achieving a particular aim is used by people to achieve that aim. The veto has been a traditional instrument of diplomacy for centuries. see also stringed instrument, wind instrument. Musical Instrument Digital Interface brass instrument negotiable instrument percussion instrument reed instrument stringed instrument woodwind instrument
A written document
A form of written legal document
equip with instruments for measuring, recording, or controlling
{i} tool, implement; device, appliance; musical instrument; agent, means; document
One who, or that which, is made a means, or is caused to serve a purpose; a medium, means, or agent
write an instrumental score for
the semantic role of the entity (usually inanimate) that the agent uses to perform an action or start a process
A legal document in writing to create, alter, modify or terminate a right
In audio, generally refers to a musical instrument of some type
A formal legal document or commercial paper, such as a bill of exchange, bond, check, draft, stock, etc (1) A negotiable instrument is one that is capable of being transferred by endorsement or delivery (2) A nonnegotiable instrument is one that is not capable of being transferred by endorsement or delivery alone, though it may be assigned
Any written document having a legal effect
That by means of which any work is performed, or result is effected; a tool; a utensil; an implement; as, the instruments of a mechanic; astronomical instruments
{f} equip with instruments; orchestrate, arrange a piece of music for musical instruments
1 A tool or device that is used to do a particular task 2 A device that is used for making measurements of something [3]
Any written document having a legal effect that performs a specific function
a person used by another to gain an end
address a legal document to
A semantic case, frequently appearing as a prepositional phrase introduced by the preposition "with" For example, in "Mary ate the pizza with her fingers", the prepositional phrase "with her fingers" indicates the instrument used in the action described by the sentence
An instrument is a device that is used for making measurements of something such as speed, height, or sound, for example on a ship or plane or in a car. crucial instruments on the control panel
A device used in churches to create musical sounds Instruments are such things as the pipe organ, electronic organ, keyboard, piano, guitar, trumpet, tambourine, flute, etc
A tool used to collect and organize information Includes written instruments or measures, such as questionnaires, scales, and tests
the means whereby some act is accomplished; "my greed was the instrument of my destruction"; "science has given us new tools to fight disease"
any of various devices or contrivances that can be used to produce musical tones or sounds
a device that requires skill for proper use
Any device that produces a musical sound
To perform upon an instrument; to prepare for an instrument; as, a sonata instrumented for orchestra
A writing, as the means of giving formal expression to some act; a writing expressive of some act, contract, process, as a deed, contract, writ, etc
A written legal document created to effect the rights of the parties
In recent trackers, instruments can be used This is seperate from the actual sample information and can control envelopes, NNAs and even MIDI information One instrument may also be made up of multiple samples This term can also be used to mean the settings used to synthesize a sound
a formal document such as a deed or a will
document
A legal document in written form setting out certain rights of parties to it
the means whereby some act is accomplished; "my greed was the instrument of my destruction"; "science has given us new tools to fight disease" a device that requires skill for proper use a person used by another to gain an end address a legal document to write an instrumental score for equip with instruments for measuring, recording, or controlling
a device that requires skill for proper use a person used by another to gain an end address a legal document to write an instrumental score for equip with instruments for measuring, recording, or controlling
legal document
A written legal documents created to affect the rights of the parties
An assessment device (test, questionnaire, protocol, etc ) adopted, adapted, or constructed for the purpose of the evaluation
inst

Everyone in my family can play an instrument. - Everyone in my family can play a musical instrument.

No one in my family can play a musical instrument. - Nobody in my family can play a musical instrument.

instr
instrument landing system
a collection of radio navigation aids used by pilots for approach guidance to a specific airport runway, especially when visibility is limited
instrument panel
A flat, (usually) vertical surface onto which controls, instruments, and displays are mounted
instrument flight
automatic navigation, flight in which navigation is accomplished by instruments of an aircraft rather than using reference points on the ground
instrument flying
navigation of an airplane solely by instruments
instrument flying
Aircraft navigation by reference to instruments only
instrument landing
an aircraft landing made entirely by means of instruments
instrument landing
An aircraft landing made by means of instruments and ground-based radio equipment only
instrument observation
observation performed using special optical devices
instrument of execution
an instrument designed and used to take the life of a condemned person
instrument of punishment
an instrument designed and used to punish a condemned person
instrument of torture
an instrument of punishment designed and used to inflict torture on the condemned person
instrument panel
The instrument panel of a plane, car, or machine is the panel where the dials and switches are located. A mounted array of instruments used to operate a machine, especially the dashboard of an automotive vehicle, aircraft, or motorboat. Also called instrument board. the board in front of the pilot of an aircraft, where all the instruments are dashboard
instrument panel
control panel, panel on which instruments for operating and controlling a mechanism are mounted, dashboard, flight panel
instrument panel
electrical device consisting of an insulated panel containing switches and dials and meters for controlling other electrical devices; "he checked the instrument panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree"
instrument shelter
{i} (Meteorology) thermometer shelter, device that looks like a box used for protecting meteorological instruments (from exposure to precipitation, direct light of the sun and condensation) and concurrently supplies sufficient ventilation
absolute instrument
An instrument whose calibration can be determined by means of physical measurements on the instrument
brass instrument
A musical instrument whose tone is produced by vibration of the lips as the player blows into a mouth piece (or tubular resonator)
cash instrument
Any financial instrument whose value is determined directly by the market
debt instrument
A document evidencing a debt; the debt so evidenced
derivative instrument
A security whose value is derived from one or more other, more fundamental, assets
financial instrument
Any form of funding medium, mostly those used for borrowing in money markets, including cash instruments and derivative instruments
instrumental
Pertaining to, made by, or prepared for, an instrument, especially a musical instrument; as, instrumental music, distinguished from vocal music
instrumental
Acting as an instrument; serving as a means; contributing to promote; conductive; helpful; serviceable; essential or central

He was instrumental in conducting the business.

instrumental
Applied to a case expressing means or agency—and is generally indicated in English by by or with with the objective; as, the instrumental case. This is found in Sanskrit as a separate case, but in Greek it was merged into the dative, and in Latin into the ablative. In Old English it was a separate case, but has disappeared, leaving only a few anomalous forms. It continues to be used in Slavic languages
instrumental
A composition without lyrics
instrumentality
A governmental organ with a specific purpose

Any work in which the copyright was ever owned or administered by the Alien Property Custodian and in which the restored copyright would be owned by a government or instrumentality thereof, is not a restored work.

instrumentality
The quality or condition of being instrumental; serving a purpose, being useful

In a later vision the Saviour revealed to her in detail the ‘great design’ which he wished to establish through her instrumentality.

instrumentality
Something that is instrumental
monetary instrument
coins and currency
monetary instrument
in the United States, refers to coins and currency of a foreign country, travelers’ checks, bearer negotiable instruments, bearer investment securities, bearer securities, stock on which title is passed on delivery, and similar material or checks, drafts, notes, money orders, and other similar instruments which are drawn on or by a foreign financial institution and are not in bearer form

defined in 31 USC § 5312(a)(3)(C)).

musical instrument
A device, object, contrivance or machine used to produce musical notes or sounds
negotiable instrument
A right to receive payment of money which is unconditional (sometimes excepting loss or theft) and capable of transfer by negotiation
percussion instrument
An instrument in which the sound is produced by striking, scraping or shaking an object
reed instrument
a musical wind instrument played by blowing air trough a reed, which is fixed directly to the mouthpiece or to a reed block or similar fixture over an airhole in
string instrument
A musical instrument that produces sound by means of vibrating strings
stringed instrument
Any of very many musical instruments in which taut strings are plucked, bowed or struck in order to produce a sound
wind instrument
a musical instrument that produces sound when air flows through it; reed instruments and brass instruments
wind-instrument
Attributive form of wind instrument

wind-instrument manufacturer.

woodwind instrument
A musical instrument in which sound is produced by blowing against an edge or by vibrating a thin piece of wood or metal known as the reed, and in which the pitch is governed by the resonant frequencies of an enclosed air column
instruments
The Hubble Space Telescope Program uses many instruments to probe the heavens The past, present, and future instruments are
ınstrument
{n} a tool, deed of contract, act, means
statutory instrument
(Kanun) A government or executive order of subordinate legislation
acoustic instrument
{i} musical instrument (such as: guitar, piano, drums, brass and more ) that produces vocal sound and does not use electronics
be the instrument of someone's death
be the cause of another's death
beating-reed instrument
a musical instrument that sounds by means of a reed
bowed stringed instrument
stringed instruments that are played with a bow; "the strings played superlatively well
brass instrument
A wind instrument, such as the French horn or the trombone, made of brass or other metal. Sound is produced through vibration of the lips and adjustment of the length of the sound tube by means of valves or a slide. Musical wind instrument, usually made of brass or other metal, in which the vibration of the player's lips against a cup-or funnel-shaped mouthpiece causes the initial vibration of an air column. The trumpet, trombone, French horn, tuba, euphonium, sousaphone, cornet, flügelhorn, and bugle, as well as historical instruments such as the ophicleide, cornett, and serpent, are considered brass instruments (though the last two were made of wood); the saxophones, though made of brass, are reed instruments classified as woodwind instruments
brass instrument
musical instruments made of coiled metal tubes and having a cup-shaped mouthpiece
chosen instrument
approved enterprise, business that meets government criteria and therefore is eligible for special benefits
credit instrument
document indicating obligation to extend credit
debt instrument
A written agreement denoting that the issuer promises to reimburse a debt Examples are Treasury Bills, Notes and Bonds, Banker's Acceptances, Commercial Paper and Certificate of Deposits
debt instrument
Unlike equity vehicles, where the investor owns part or all of the asset, debt instruments are "IOUs" of an individual, partnership, company, municipality, or national government (e g , trust deeds, notes, bank CDs, bonds) When you invest in or buy a debt instrument, you are lending your money In return, the borrower (e g , bank, corporation, government) agrees to pay you interest plus your principal at some future date
debt instrument
1 A written agreement to repay a loan such as a bond or CD 2 A borrowed tuba
debt instrument
An asset requiring fixed dollar payments, such as a government or corporate bond
debt instrument
Future payment or series of payments, or a debt that one party owes to another party Also known as income streams or cash flow instruments
debt instrument
document attesting to a debt
debt instrument
a written promise to repay a debt
derivative instrument
a financial instrument whose value is based on another security
double-reed instrument
a woodwind that has a double reed
drafting instrument
an instrument used by a draftsman in making drawings
electronic instrument
a musical instrument that generates sounds electronically
financial instrument
{i} economic aids functioning as active factors in the capital market, various forms of financing that a commerce or business may use
financial instrument
A claim on the borrower's future income that is sold by the borrower to the lender Also called security 4
financial instrument
A general term for stocks, bonds, money market paper and currencies
financial instrument
A mechanism for investment in the financial markets There are two major types of financial instruments: a debt instrument, which is a loan guaranteed to pay back principal with interest, and an equity security, which represents part ownership in a company
financial instrument
Any written instrument having monetary value or evidencing a monetary transaction [FRBSF]
financial instrument
There are two basic types: (1) a debt instrument, which is a loan with an agreement to pay back funds with interest; (2) an equity security, which is share or stock in a company
financial instrument
Any written instrument having monetary value or evidencing a monetary transaction
free-reed instrument
a wind instrument with a free reed
instrumental
{s} helpful, useful, serving to assist; of or pertaining to an instrument; written for or played by musical instruments; of a case which expresses means or agency (Grammar)
instrumental
relating to or designed for or performed on musical instruments; "instrumental compositions"; "an instrumental ensemble"
instrumental
This is found in Sanskrit as a separate case, but in Greek it was merged into the dative, and in Latin into the ablative
instrumental
Someone or something that is instrumental in a process or event helps to make it happen. In his first years as chairman he was instrumental in raising the company's wider profile
instrumental
Applied to a case expressing means or agency; as, the instrumental case
instrumental
serving or acting as a means or aid; "instrumental in solving the crime"
instrumental
Actions done to accomplish a greater consequence or end For example, punishments carried out in the name of (general) deterrence punish particular individuals in order to prevent others in society from commiting the same actions; punishment teaches others in society a lesson This is in contrast to retributionist justifications for punishments
instrumental
Music performed using musical instruments and without vocals
instrumental
The instrumental case
instrumental
Applied to a case expressing means or agency-and is generally indicated in English by by or with with the objective; as, the instrumental case. This is found in Sanskrit as a separate case, but in Greek it was merged into the dative, and in Latin into the ablative. In Old English it was a separate case, but has disappeared, leaving only a few anomalous forms. It continues to be used in Slavic languages
instrumental
relating to or designed for or performed on musical instruments; "instrumental compositions"; "an instrumental ensemble
instrumental
a musical instrument; as, instrumental music, distinguished from vocal music
instrumental
Describes music written for musical instruments, as opposed to vocal Often indicates music for one or two players rather than an orchestra
instrumental
Pertaining to, made by, or prepared for, an instrument, esp
instrumental
Acting as an instrument; serving as a means; contributing to promote; conductive; helpful; serviceable; as, he was instrumental in conducting the business
instrumental
In Old English it was a separate case, but has disappeared, leaving only a few anomalous forms
instrumental
Instrumental music is performed by instruments and not by voices. a cassette recording of vocal and instrumental music. Instrumentals are pieces of instrumental music. The last track on the CD is an instrumental. a piece of music in which no voices are used, only instruments
instrumentality
Obligations of government agencies that are backed by the full faith and credit of the government However, these obligations are not direct obligations of the government Examples of such instumentalities are the Student Loan Marketing Association, Federal Intermediate Credit and Federal Land Banks
instrumentality
the quality of being instrumental for some purpose
instrumentality
The probability that a particular first-level outcome will be followed by a particular second-level outcome (6)
instrumentality
{i} quality of being instrumental; help, assistance, means
instrumentality
an artifact (or system of artifacts) that is instrumental in accomplishing some end the quality of being instrumental for some purpose a subsidiary organ of government created for a special purpose; "are the judicial instrumentalities of local governments adequate?"; "he studied the French instrumentalities for law enforcement
instrumentality
Notes issued by a federal agency whose obligations are guaranteed by the full-faith-and-credit of the government, even though the agency's responsibilities are not necessarily those of the U S government
instrumentality
an artifact (or system of artifacts) that is instrumental in accomplishing some end
instrumentality
a subsidiary organ of government created for a special purpose; "are the judicial instrumentalities of local governments adequate?"; "he studied the French instrumentalities for law enforcement"
instrumentality
The quality or condition of being instrumental; that which is instrumental; anything used as a means; medium; agency
instrumentality
The probability that a particular first-level outcome will be followed by a particular second-level outcome
instrumentality
A term used by Parsons and Bales to refer to emphasis on tasks, focus on more distant goals, and a concern for the external relationship between one's family and other social institutions (See 263)
instrumented
past of instrument
instrumenting
present participle of instrument
instruments
Financial securities, such as money market instruments or capital market instruments
instruments
Detail Inventory Table category including: measure, miscellaneous, optical, scientific, survey, and time keeping
instruments
plural of instrument
instruments
Financial securities, such as money market instruments or capital market insturments
instruments
The varied tools required in the embalming operation
instruments
The products falling within the scope of the ISD Similar to the 1986 Act definition of investments except that commodity derivatives are not instruments, whilst they are investments
instruments
{i} financial securities; tools used for a specific kind of work
instruments
A term used to refer to the tools used for certain types of work, which may be physical such as those used in surveying, or notional such as used in establishing law
instruments
are permits, licenses, approvals, authorizations, directions or orders issued by a ministry under the authority given to it by law The government uses instruments to control the actions of individual businesses and industries that could affect the environment A proposal for an instrument includes a proposal to issue, amend or revoke an instrument
instruments
a document with a financial obligation or right
instruments
a tool, implement, or other device for doing very precise work
legal instrument
document which creates legal relationships or attests to them; document used as a law
measuring instrument
instrument that shows the extent or amount or quantity or degree of something
medical instrument
instrument used in the practice of medicine
musical instrument
device that creates musical sounds
musical instrument
any of various devices or contrivances that can be used to produce musical tones or sounds
musical instrument
A musical instrument is an object such as a piano, guitar, or violin which you play in order to produce music. The drum is one of the oldest musical instruments. = instrument. something that you use for playing music, such as a piano or guitar = instrument
musical instrument digital interface
a standard protocol for communication between electronic musical instruments and computers
navigational instrument
an instrument used for navigating
negotiable instrument
An unconditional order or promise to pay some amount of money, easily transferable from one party to another
negotiable instrument
Transferable document (e.g., a bank note, check, or draft) containing an unconditional promise or order to pay a specified amount to its holder upon demand or at a specified time. In the U.S., the Uniform Commercial Code governs negotiable instruments
negotiable instrument
A written promise or order to pay a specific sum of money that may be transferred by endorsement or delivery The transferee then has the original payee's right to payment
negotiable instrument
financial document that can be easily transferred to another person
negotiable instrument
Any written instrument which may be transferred by endorsement or delivery so as to vest legal title in the transferee
negotiable instrument
A commercial instrument (such as a bill or a note) that can be transferred either by endorsement and delivery or merely by delivery The transferee or holder of such an instrument (1) takes the instrument free of some of the claims that persons obliged to pay on the instrument have against the transferor and (2) may sue the issuer of the instrument in his own name Also known as commercial paper
negotiable instrument
an unconditional order or promise to pay an amount of money
negotiable instrument
According to the Uniform Negotiable Instruments Act, an instrument is negotiable when it is in writing and signed, containing an unconditional promise or order to pay a certain amount of money, on demand, or at a definite future date, to the bearer, to order, or to a named or certain drawee
negotiable instrument
An unconditional written order or promise to pay a certain sum of money The instrument must be easily transferable from one party to another Every negotiable instrument must meet all the requirements of Article 3 of the Uniform Commercial Code (UCC)
negotiable instrument
A draft or promissory note that is in writing, signed by the maker or drawer, contains an unconditional promise or order to pay a definite sum of money on demand or at a determinable future date, and is payable to order or to bearer A "holder in due course" of a negotiable instrument is entitled to payment despite any personal disagreements between drawee and maker
negotiable instrument
A written promise or request for payment of a certain sum of money to order or to bearer A negotiable instrument is freely transferable, though, often by assignment or endorsement
negotiable instrument
an unconditional order to pay that is easily transferred from one party to another
negotiable instrument
Any document, such as a check, that contains a written order for one party to pay funds to another and meets federal requirements for negotiable instruments
negotiable instrument
1 A writing signed by the maker or drawer, containing an unconditional promise or order to pay a specific sum, payable on demand or at a definite time, and payable to order or to bearer A draft, check certificate of deposit, and note may or may not be negotiable instruments, depending upon whether the elements of negotiability are satisfied An ordinary check issued by an employer to an employee or by a customer to a store is a negotiable instrument
negotiable instrument
An unconditional promise to pay a certain amount of money, at a certain time or on demand, to the bearer of the instrument
negotiable instrument
According to the Uniform Negotiable Instruments Act , an instrument is negotiable when it is in writing and signed, containing an unconditional promise or order to pay a certain amount of money, on demand, or at a definite future date, to the bearer, to order, or to a named or certain drawee
negotiable instrument
Legal instruments which may be assigned, transferred or sold, such as stocks, bonds, notes, mortgages
negotiable instrument
Types of commercial paper that can be transferred among individuals and business firms
negotiable instrument
a promise to pay money, transferable from one person to another
negotiable instrument
A document which has a cash value which may be traded, given or sold
negotiable instrument
An unconditional order or promise to pay some amount of money, easily transferable between parties
negotiable instrument
A document that meets the requirements for circulation without reference to other sources
non-negotiable instrument
financial document which is not easily transferred to another person
optical instrument
an instrument designed to aid vision
percussion instrument
An instrument, such as a drum, xylophone, piano, or maraca, in which sound is produced by one object striking another or by being scraped or shaken. A musical instrument that is struck (or sometimes shaken or scraped) to produce sound. This category includes instruments whose own hard substance is made to vibrate (idiophones) and instruments that include a tight membrane that vibrates (membranophones). Percussion instruments may produce tones of definite or indefinite pitch. Their primary function is often rhythmic, but many are used as melody instruments. They include the bell, carillon, cymbal, drum, dulcimer, gamelan, glockenspiel, marimba, piano, steel drum, tabla, tambourine, timpani, vibraphone, and xylophone
percussion instrument
a musical instrument in which the sound is produced by one object striking another
precision instrument
accurate instrument
reed instrument
Any musical wind instrument that sounds when the player's breath or air from a wind chamber causes a reed (a thin blade of cane or metal) to vibrate, thereby setting up a sound wave in an enclosed air column or in the open air. Reed pipes have single or double reeds. A double reed, as in the oboe or bassoon, consists of two cane blades tied together that beat against each other. A single reed may hit against a frame (beating reeds), as in the clarinet or saxophone, or it may vibrate freely through a closely fitting frame (free reeds), as in a harmonica or accordion. Beating reeds in woodwind instruments depend on the pipe's sounding length (as determined by the fingering) to determine the pitch. Free reeds have their own single pitch, determined by their thickness and length. See also English horn; shawm
scientific instrument
an instrument used by scientists
sealed instrument
a contract that is signed and has the (wax) seal of the signer attached
single-reed instrument
a beating-reed instrument with a single reed (as a clarinet or saxophone)
string instrument
{i} musical instrument whose sounds are created via strumming or plucking on their strings
stringed instrument
A stringed instrument is a musical instrument that has strings, such as a violin or a guitar. An instrument, such as a violin, viola, cello, or double bass, in which sound is produced by plucking, striking, or bowing taut strings. a musical instrument such as a violin, that produces sound from a set of strings brass, percussion percussion, the strings/the string section the strings/the string section, wind instrument wind instrument, woodwind woodwind. Any musical instrument that produces sound by the vibrations of strings. The strings may be of gut, metal, fibre, or plastic, and may be plucked, bowed, or struck. The orchestral stringed instruments include the violin, viola, cello, double bass, and harp. Keyboard stringed instruments include the clavichord, harpsichord, piano, and virginal. See also Aeolian harp; balalaika; dulcimer; guitar; kithara; koto; lute; lyre; mandolin; pipa; sitar; d; ukulele; viol; zither
stringed instrument
a musical instrument in which taut strings provide the source of sound
stringed instrument
musical instrument whose sounds are created via strumming or plucking on their strings
surgical instrument
a medical instrument used in surgery
surveying instrument
an instrument used by surveyors
time-delay measuring instrument
chronoscope for measuring the time difference between two events
transit instrument
a telescope mounted on an axis running east and west and used to time the transit of a celestial body across the meridian
wind instrument
a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
wind instrument
musical instruments which require a person to exhale into it in order to produce sound
wind instrument
A wind instrument is a musical instrument that you blow into in order to produce sounds, such as a flute, a clarinet, or a recorder. a musical instrument made of wood or metal that you play by blowing, such as a flute, or one that air is passed through, such as an organ brass, percussion percussion, stringed instrument stringed instrument the winds/the wind section wind (10), woodwind
woodwind instrument
Any musical wind instrument that produces sound by either directing a stream of air against the edge of a hole or by making a reed or a double reed vibrate (see reed instrument). In a brass instrument, by contrast, the airstream passes directly from the player's vibrating lips into the air column. The orchestral woodwinds include the flute, piccolo, clarinet, oboe, English horn, and bassoon. Other woodwinds include the saxophone, recorder, panpipe, shakuhachi, and shawm
instrument
Избранное