insistently repetitive

listen to the pronunciation of insistently repetitive
Английский Язык - Турецкий язык

Определение insistently repetitive в Английский Язык Турецкий язык словарь

persistent
ısrarlı

Ben çok ısrarlı olabilirim. - I can be very persistent.

Tom ısrarlı, değil mi? - Tom is persistent, isn't he?

persistent
{s} kalıcı

Tom çok kalıcı, değil mi? - Tom is very persistent, isn't he?

persistent
ısrarcı

Sabırlı ve ısrarcı ol. Bu şeyler zaman alır. - Be patient and persistent. These things take time.

persistent
inatçı

İnatçı bir öksürüğüm var. - I have a persistent cough.

Tom çok inatçı değildi. - Tom wasn't very persistent.

persistent
{s} sürekli

Sen süreklisin, değil mi? - You're persistent, aren't you?

persistent
direşken
persistent
(Tıp) persistant
persistent
sürüp giden
persistent
geçmeyen
persistent
bitmek bilmeyen
persistent
süreğen
persistent
{s} devamlı, sürekli, sürüp giden
persistent
(sıfat) devamlı, sürekli, kalıcı, iz bırakan, inatçı, ısrarlı, ısrar eden
persistent
(Tıp) Devamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi)
persistent
{s} iz bırakan
persistent
(Biyoloji) persistan
persistent
(Askeri) KALICI: Açık havada bırakıldıktan sonra, on dakikadan daha uzun bir süre için etkili bir kimya harbi maddesi olarak kalabilen
Английский Язык - Английский Язык
persistent
insistently repetitive

  Расстановка переносов

  in·sist·ent·ly re·pet·i·tive

  Турецкое произношение

  însîstıntli rîpetîtîv

  Произношение

  /ənˈsəstəntlē rəˈpetətəv/ /ɪnˈsɪstəntliː rɪˈpɛtɪtɪv/

  Слово дня

  jocose
Избранное